Om Helgeland Kraft

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og utvikler strømnett til hele Helgeland. Vi selger strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet.

Helgeland Kraft er eid av 14 kommuner på Helgeland som i perioden 2002-2016 kunne hente ut et utbytte på 1,7 milliarder kroner. 

Vårt mål er å være en aktiv verdiskaper. Vi har bedret forsyningssikkerhet og økt verdiskapning på Helgeland. I de senere år har vi brukt flere hundre millioner kroner på nettopp dette arbeidet.

Helgeland Kraft AS omdannet til konsern 20. juni 2018. De tre virksomhetsområdene våre; nett, vannkraft og strøm er omdannet til heleide datterselskaper.

Linea AS har siden 2010 gjennomført omfattende fornying av nettet over hele Helgeland. Dette er et arbeid som fortsetter langt ut i 2020. Nettselskapet forvalter linjer på 8000 kilometer som tilsvarer Norge på langs 3,5 gang. 45 500 kunder får tilført strøm fra Helgeland Kraft Nett. Totalt distribueres det 6,5 TWh kraft i eget nett.

Helgeland Kraft Vannkraft AS  har ansvar for utvikling og drift av kraftproduksjonen i 16 kraftverk på Helgeland. For tiden bygges to nye vannkraftverk. Ett i Rødøy/Lurøy i samarbeid med SKS og et i Tosbotn i Brønnøy kommune. De nye byggene i Tosbotn har ei særdeles vakker utforming og er tilpasset naturen. Helgeland Kraft er opptatt av å bygge anlegg som utnytter tilgjengelige vannressurser samtidig som de skal ivareta naturens verdier. Et av disse er, Norges vakreste vannkraftanlegg i Øvre Forsland, som ble åpnet i august 2015. Anlegget har fått internasjonal anerkjennelse for sin unike arkitektur og beliggenhet.

Helgeland Kraft Strøm AS er Helgelands største strømselskap og har over 90 % av husholdningskundene som finnes på Helgeland. I tillegg har selskapet 35 % omsetning utenfor Helgeland

Våre 264 medarbeidere jobber for vår visjon: Helgeland Kraft – en aktiv verdiskaper, og har høyt fokus på forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Våre verdier er pålitelig, engasjert, nytenkende og tilgjengelig.

Enkel forklaring av strøm

Håvard Paulsen er kanskje aller mest kjent som programleder for Barne-TV i NRK, men det er nok også hans tidligere jobb som Regnmakersjef i ENOVAs barnesatsning som gjorde at han var svært aktuell til å spill inn en informasjonsfilm om vannkraft på Helgeland.

Filmen foregår i nåtid og gir et ryddig bilde av hvordan dagens strømproduksjon foregår, samtidig som den trekker paraleller til kraftutbyggingens historie.

Filmen er produsert av Se Nor i samarbeid med animasjonsfirmaet Kindergarten Media AS. 

Historie

Besøk Øvre Forsland kraftanlegg

Deleide selskap

Konsernstyret

Våre eiere

Organisasjonsstruktur

Ledelsen i Helgeland Kraft AS

Fakturaadresser

Ren Kraft

Personvernerklæring Helgeland Kraft