Ledelsen i Helgeland Kraft AS

Eivind Mikalsen
Konsernsjef
905 23 537
Inger Lise Strøm
Økonomidirektør
951 33 295
Kristine Alstad
HR-direktør
989 01 536
Frode Valla
Direktør Forretningsutvikling
951 75 355
Torkil Nersund
Konserndirektør Vannkraft
902 16 538
Arild I. Markussen
Konserndirektør Strøm
911 31 771
Geir Wulvik
IKT-sjef
945 00 060
Steinar Johansen Benum
Daglig leder Nett
982 52 433