Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Ledelsen i Helgeland Kraft AS

Eivind Mikalsen
Konsernsjef
905 23 537
Inger Lise Strøm
Økonomidirektør
951 33 295
Kristine Alstad
HR-direktør
989 01 536
Frode Valla
Direktør Forretningsutvikling
951 75 355
Torkil Nersund
Konserndirektør Vannkraft
902 16 538
Arild I. Markussen
Konserndirektør Strøm
911 31 771
Geir Wulvik
IKT-sjef
945 00 060
Steinar Johansen Benum
Daglig leder Nett
982 52 433