Ledelsen i Helgeland Kraft AS

Eivind Mikalsen
Konsernsjef
751 00 111
905 23 537
Inger Lise Strøm
Økonomidirektør
751 00 205
951 33 295
Kristine Alstad
HR-direktør
751 00 160
989 01 536
Frode Valla
Konserndirektør Nett
751 00 150
951 75 355
Torkil Nersund
Konserndirektør Vannkraft
751 00 127
902 16 538
Arild I. Markussen
Konserndirektør Strøm
751 00 235
911 31 771