Ledelsen i Helgeland Kraft AS

Eivind Mikalsen
Konsernsjef
905 23 537
Kristine Alstad Nicolaisen
HR-direktør
989 01 536
Frode Valla
Direktør Forretningsutvikling
951 75 355
Frode Kristensen
Økonomidirektør
957 57 327
Torkil Nersund
Konserndirektør Vannkraft
902 16 538
Arild I. Markussen
Konserndirektør Strøm
911 31 771
Steinar Johansen Benum
Daglig leder Nett
982 52 433