Fremtiden er fornybar

På Helgeland har vi bestandig funnet løsninger, i naturen.Vi har brukt naturen til å bygge alt vi har, og alt vi trenger.

Men hva vi trenger har ikke bestandig vært det samme. For hundre år siden ga vi Helgeland lys. I dag har verden andre utfordringer, som vi må løse sammen!

Teknologi og digitalisering

Innovasjon er viktig for at vi skal klare å møte fremtidens utfordringer. Innovasjon er fullt mulig å få til på Helgeland. Særlig om vi slår sammen kompetanse på tvers av geografi og fagområder. Med Helgeland Kraft Vannkraft som pilotkunde og Innovasjon Norge i ryggen legger Visual360 grunnlag for nye forretningsområder. 

Digitale tvillinger av vannkraftverk, og målet er en helt ny plattform for digitalisering av hele vannkraftbransjen på sikt. 

Bærekraft og sikkerhet står sentralt i all drift hos oss i Helgeland Kraft. Digitalisering er ei av verktøykassene som brukes for å jobbe sikrere, mer effektivt og ikke minst mer bærekraftig over tid. 3D-skanning av vannkraftverkene gir muligheter for å planlegge mer effektivt og mer nøyaktig. I tillegg gir det unike muligheter for å forbedre det daglige arbeidet med helse, miljø og sikkerhet - særlig i forbindelse med rapporter og granskninger. 

Gjør reisen grønn

Elektrifisering er det viktigste klimatiltak Norge kan gjennomføre for å nå målet i Parisavtalen og legge om til et fornybart samfunn.

Vi ønsker å legge til rette for at denne elektrifiseringen også i Nord-Norge. Vi har siden 2020 jobbet med å etablere ladestasjoner på kystriksveien og langs E6. som skal gjøre det lettere å velge elektrisk ved neste nybilkjøp.

Veien mot en grønn fremtid gjør vi blant annet i LAD OPP 

Arven - opplev kraften som bygger landet

Overgangen til fornybarsamfunnet er den største utfordringen i vår tid. Vannkraft er Norges viktigste kilde til fornybar energi, og selve fundamentet i vårt energisystem. Fremover vil vi trenge flere bærekraftige energikilder for å dekke et økende kraftbehov.

For å klare dette må vi lære av hverandre - på tvers av bransjer og generasjoner. Da trenger vi et sted hvor kunnskap kan møtes. Et sted som speiler fremtidens muligheter i lys av vår egen krafthistorie.

Arven skal bli et kunnskapssenter for hele landet. Vi skal samarbeide med de dyktigste og mest fremoverlente aktørene innen energi, industri, forskning og formidling. Helgeland er et perfekt hjem for et slikt sendter. Med industriaktører i verdensklasse, har regionen en lang og synlig historie om hvordan energiproduksjon og energiforbruk henger sammen - på Helgeland har vi kort vei fra industri til natur.

Vi har ingen å miste


Helgeland Kraft arbeider med krevende oppgaver og har derfor et stort ansvar for helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte, leverandører og andre som er i nærheten av våre anlegg og installasjoner.

På alle områder i vår organisasjon skal vi jobbe målbevisst og systematisk med vår helse, miljø og sikkerhet.

For å gjøre opplæringen av våre HMS-krav mer viuell og enklere, har vi utarbiedet en HMS-film som vi mener er et godt verktøy i opplæringen. 

 

Vi trenger ikke bare mennesker med en spesifikk utdanning eller bakgrunn Vi trenger deg som virkelig vil være med å forme fremtidens kraftproduksjon sammen med oss. Vi har stort fokus på bærekraftige løsninger, teknologi og digitalisering. Det er viktig at våre kunder er fornøyde og til sist så er det mennesket som utgjør forskjellen! Bli med på å gjøre verden rundt oss litt grønnere, hver dag!