Finansiell rating

Helgeland Kraft er klassifisert som 'BBB with Stable Outlook' av ratingbyrået Scope Ratings UK Limited.