Organisasjonsstruktur

Slik er vi organisert i konsernet Helgeland Kraft AS.