Konsernstyret

Helgeland Kraft -  styremedlemmer


Tom Eilertsen  Leder
Mosjøen (f. 1959).
Styremedlem siden 2008.
Utdanning: Ledelse/HR.
Stilling: Daglig leder Bilfinger Helgeland siden 2014.

  

 
Bjørn Laksforsmo 
Tromsø (f. 1974).
Styremedlem siden 2018.
Utdanning: Sjøkrigsskolen.
Stilling: Direktør for Drift- og vedlikehold i Statens vegvesen.

   
Andre Møller
Vega (f. 1968).
Styremedlem siden 2003.
Utdanning: Teknisk Fagskole
Stilling: Ordfører i Vega kommune siden 2007

  
Knut Gullesen
Leirfjord ( f. 1972).
Styremedlem siden 2020
Utdanning: Sivilingeniør/M.Sc.Chem Eng. fra NTH
Stilling: Adm.dir Norgesvinduet Svenningdal AS


Inger-Gunn Sande
Brønnøysund (f. 1957).
Styremedlem siden 2021.
Utdanning: Jornalistikk.Kommunikasjon.Media.Ledelse
Stilling: Daglig leder Nordnorsk Kommunikasjon AS siden 2011.

  
Anne Kvien
Mosjøen (f. 1964).
Ansattevalgt styremedlem siden 2020.
Utdanning: Ingeniør
Stilling: Energiingeniør 


Alf Tore Albrigtsen
Sandnesssjøen (f.1967)
Ansattevalgt styremedlem siden 2013.
Utdanning: Teknisk Fagskole.
Stilling: Montør i Helgeland Kraft siden 1986.


Vara i Helgeland Kraft AS
1. Siw Moxness
 
Ansatterepresentanter:
1. Lars Andreas Østvik
2. Ida M. Jensen