Konsernstyret

Helgeland Kraft -  styremedlemmer


Tom Eilertsen  Leder
Mosjøen (f. 1959).
Styremedlem siden 2008.
Utdanning: Ledelse/HR.
Stilling: Daglig leder Bilfinger Helgeland siden 2014.

  

 
Bjørn Laksforsmo 
Tromsø (f. 1974).
Styremedlem siden 2018.
Utdanning: Sjøkrigsskolen.
Stilling: Direktør for Drift- og vedlikehold i Statens vegvesen.

   
Andre Møller
Vega (f. 1968).
Styremedlem siden 2003.
Utdanning: Teknisk Fagskole
Stilling: Ordfører i Vega kommune siden 2007

  
Knut Gullesen
Leirfjord ( f. 1972).
Styremedlem siden 2020
Utdanning: Sivilingeniør/M.Sc.Chem Eng. fra NTH
Stilling: FREYR AS


Inger-Gunn Sande
Brønnøysund (f. 1957).
Styremedlem siden 2021.
Utdanning: Jornalistikk.Kommunikasjon.Media.Ledelse
Stilling: Daglig leder Nordnorsk Kommunikasjon AS siden 2011.

 

 
Kristin Hildrum
Mo i Rana (f. 1982).
Styremedlem siden 2022.
Utdanning: Finansiell økonomi fra NTNU.
Stilling: Leder for finansiering og investering i Mo Industripark.

 

  


Odin Dybos
Brønnøysund (f. 1993).
Ansattevalgt styremedlem siden 2022
Utdanning: Teknisk fagskole
Stilling: Energiingeniør. 

 

 

 

Ida M. Jensen
Brønnøysund (f. 1992).
Ansattevalgt styremedlem siden 2022
Utdanning: Fagbrev som energimontør
Stilling: Energimontør


Vara i Helgeland Kraft AS
1. Siw Moxness
 
Ansatterepresentanter:
1. Anne Kvien 
2. Alf-Tore Albrigtsen