Anskaffelser i Helgeland Kraft AS

Helgeland Kraft er ett av de største energiselskapene i Nord-Norge, og våre innkjøp har stor samfunns- og omdømmemessig betydning. Slikt forplikter. Våre kjøp må gjøres på en skikkelig måte.

Vi forvalter betydelige verdier på vegne av samfunnet og våre innkjøp må derfor gjennomføres slik at de gir kvalitet inn i vår virksomhet, utføres korrekt og bidrar til å sikre en bærekraftig utvikling.

Det er Helgeland Kraft sin innkjøpsavdeling som er ansvarlig for selskapets rutiner og strategier vedrørende anskaffelser.

Våre anskaffelser har følgende hovedmål:

• De skal være basert på konkurranse i markedet

• Innkjøp skal samordnes internt mellom våre avdelinger, selskaper og samarbeidspartnere

• De skal basere seg på etablerte avtaler

• Vi skal etterstrebe høy avtalelojalitet

Helgeland Kraft AS benytter seg av elektronisk konkurransegjennomføring gjennom portalen www.mercell.no. Selskaper som tilbyr varer og tjenester til oss er nødt til å følge med på våre utlysninger, melde sin interesse, og levere tilbud gjennom mercell.no. En oversikt over våre aktive konkurranser finnes på https://no.mercell.com/11253/helgeland-kraft-as.aspx?tab=tabTenders