Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er vedtatt av Stortinget for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt for å sikre allmenheten tilgang til informasjon om selskaper.

Årlig redegjørelse i henhold til åpenhetsloven

Etter åpenhetsloven, lov 2021-06-18-99, § 5 er virksomheter forpliktet til å offentliggjøre  en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført.