Ledige stillinger

Vi har for tiden følgende ledige stillinger:

Sommerjobb i Helgeland Kraft

Tilsynsingeniør Det lokale eltilsyn

Prosesseier teknisk dokumentasjon

Prosjektleder