Deleide selskap

Helgeland Kraft er indirekte/direkte medeier i følgende selskap

Helgeland Invest  

Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselkap som oppsto som følge av en funsjon mellom ROI Invest AS, stiftet i 1985 under navnet Rana Invest og Helgeland Vekst AS, stiftet i 1997.

Helgeland Invest har sitt hovedkontor i Sandnessjøen ( Alstahaug kommune) samt avdelingskontor i Mo i Rana. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med egenkapital og kompetanse i bedrifter på Helgeland og i spesielle tilfeller andre geografiske områder.

www.helgelandinvest.no

 Mo Fjernvarme

                                                                

Mo Fjernvarmes primære virksomhet er lønnsom gjenvinning, distribusjon og salg av fjernvarme fra energiintensive bedrifter i Mo i Rana, samt energi fra biobrensel og/eller avfallsforbrenningsanlegg.

Sekundært kan selskapet gjennom datterselskap, aksjeinnskudd eller på annen måte delta i energigjenvinning og fjernvarmevirksomhet andre steder.

Selskapets virksomhet er lokalisert i Rana kommune og har 3 ansatte.
Hovedkilden for energigjenvinning er 2 kjeler som utnytter avgassen fra Fesil Rana Metall. Disse står for det alt vesentlige av den samlede fjernvarmeproduksjonen på ca 76 GWh. Til spissfyring brukes kjeler som enten fyres med CO-gass fra prosessbedrift eller fyringsolje.

Spørsmål kan rettes til Mo Fjernvarme

Storuman Energi

      

Storuman Energi er et strømselskap som selger strøm til hele Sverige. Selskapet er lokalisert i Storuman i Storuman Kommune. Les mer om selskapet her

Smisto

Selskapet er felles eid selskap mellom SKS Produksjon AS (50 %) og Helgeland Kraft AS (50 %). SmiSto ble etablert i forbindelse med utbyggingen av kraftverkene Smibelg og Storåvatn i Rødøy og Lurøy kommuner på Helgeland.

SmiSto AS