Helgeland Kraft

Om oss

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og leverer nett til hele Helgeland. I tillegg selger vi strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet.

Jobb og Karriere

Ønsker du en jobb i Helgeland Kraft?

Besøke Øvre Forsland kraftanlegg

Helgeland Kraft tar imot skoleklasser, bedrifter og privatpersoner som ønsker å ta turen til Øvre Forsland

Sponsing

Vi sponser ca. 250 lag og foreninger på hele Helgeland

Media og presse

Pressemeldinger og mediekontakter finner du her.

Helse, miljø og sikkerhet

Vi arbeider etter en null-skade tankegang.

Innkjøp

Her finner du informasjon om hvordan vi gjør våre innkjøp

Finansiell informasjon

Interessert i årsrapporter, halvårsrapporter og obligasjoner?

De finner du her.

Nyhetsbrev

Det er mye som skjer i Helgeland Kraft. Les vårt nyhetsbrev