Fakturaadresser

Her finner du informasjon som du trenger for å sende oss faktura.

Leverandører kan sende oss PDF-faktura via e-post eller papirfaktura via post. Vi foretrekker e-post. Vi kan per i dag ikke motta EHF-faktura, men håper å få dette på plass snart.

Helgeland Kraft AS
E-postadresse: faktura.holding@helgelandkraft.no
Postadresse:
Postboks 702
8654 MOSJØEN

Helgeland Kraft Nett AS
E-postadresse: faktura.nett@helgelandkraft.no
Postadresse:
Postboks 702
8654 MOSJØEN

Helgeland Kraft Strøm AS
E-postadresse: faktura.strom@helgelandkraft.no
Postadresse:
Postboks 702
8654 MOSJØEN

Helgeland Kraft Vannkraft AS
E-postadresse: faktura.vannkraft@helgelandkraft.no
Postadresse:
Postboks 702
8654 MOSJØEN

Åbjørakraft, Kolsvik Kraftverk 
E-postadresse: faktura.abjora@helgelandkraft.no
Postadresse:
c/o Helgeland Kraft AS
Postboks 702
8654 MOSJØEN

Sameiet Langvatn – Gullsmedvik 
E-postadresse: faktura.sameiet@helgelandkraft.no
Postadresse:
c/o Helgeland Kraft AS
Postboks 702
8654 MOSJØEN

PDF-faktura

Ved sending av faktura som vedlegg til e-post er det viktig å legge merke til: 

 • Fakturaen skal legges ved e-posten som et PDF-dokument
 • En PDF skal inneholde hele fakturaen inkl. vedlegg
 • Du kan legge ved flere PDF-filer i én e-post så lenge det ligger en hel faktura i hver fil
 • Hvert vedlegg må ha unikt filnavn 
 • Ingen vedlegg kan samles i ZIP-fil
 • Tekst i e-post blir ikke lest – kun vedlegg som behandles 
 • Kun side 1 tolkes = all nødvendig info må ligge på side 1
 • E-post med lenke til faktura behandles ikke

Papirfaktura

Det er viktig at våre leverandører sikres et korrekt og hurtig oppgjør, noe som stiller
følgende krav til utforming av faktura:

 • Faktura og vedlegg må sendes i A4-format
 • Adresse må være riktig
 • Faktura og vedlegg skal ikke stiftes sammen, bruk binders

Øvrige generelle krav til faktura

Merking: For at faktura skal distribueres til riktig person i Helgeland Kraft må denne inneholde korrekt referanse. Faktura skal merkes med enten:

 • Innkjøpsordrenummer
 • Elller; bestillers initialer, og arbeidsordrenummer dersom dette er oppgitt ved bestilling

Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er merket i henhold til overnevnte krav uten behandling.

Påse at riktig selskapsnavn benyttes. Faktura med feil navn blir returnert til avsender.