Fakturaadresser

Her finner du informasjon som du trenger for å sende oss faktura.

Fakturamottak

Leverandører kan sende oss faktura elektronisk på EHF-format eller PDF-faktura via e-post. Vi foretrekker EHF-faktura.

EHF
Følgende av våre selskap kan motta EHF-faktura:

Selskap Organisasjonsnummer
Helgeland Kraft AS 917 206 813
Helgeland Kraft Strøm AS 917 424 748
Helgeland Kraft Vannkraft AS 917 424 896
Linea AS (tidligere Helgeland Kraft Nett AS) 917 424 799
Helgeland Kraft Utvikling AS 931 250 752
Åbørakraft, Kolsvik Kraftverk 979 947 003
Fiber Norway AS 918 746 153 
Nettsam AS 920 780 369
Smisto Kraft AS 915 372 805

Legg til korrekt selskap som mottaker i eget økonomisystem og/eller aksesspunkt.

Selskap Faktura e-post
Helgeland Kraft AS faktura.holding@helgelandkraft.no
Helgeland Kraft Strøm AS faktura.strom@helgelandkraft.no
Helgeland Kraft Vannkraft AS faktura.vannkraft@helgelandkraft.no
Linea AS (tidligere Helgeland Kraft Nett AS) faktura@linea.no
Helgeland Kraft Utvikling AS faktura.utvikling@helgelandkraft.no
Åbørakraft, Kolsvik Kraftverk faktura.abjora@helgelandkraft.no
Fiber Norway AS faktura.fibernorway@helgelandkraft.no
Nettsam AS faktura.nettsam@helgelandkraft.no
Smisto Kraft AS faktura.smisto@helgelandkraft.no

Ved sending av faktura som vedlegg til e-post er det viktig å legge merke til:

  •  Fakturaen skal legges ved e-posten som et PDF-dokument
  •  En PDF skal inneholde hele fakturaen inkl. vedlegg
  • Du kan legge ved flere PDF-filer i én e-post så lenge det ligger en hel faktura i hver fil
  • Tekst i e-post blir ikke lest – kun vedlegg som behandles
  • E-post med lenke til faktura behandles ikke