Grønt rammeverk

Helgeland Kraft er klassifisert som «Cicero dark green», med governance score «Good», som er den beste graderingen som gis av Cicero.  Dette bekrefter vår posisjon som en bærekraftig aktør i forhold til EUs Taksonomi. 

Ratingene bidrar til å bygge opp under Helgeland Krafts muligheter til å tilby konkurransedyktige produkter og tjenester til kundene og sikre utbygging av ny grønn industri på Helgeland.

Green Bond Principles - lenke til mer informasjon om prinsippene for grønt rammeverk via ICMA Group.