Personvernerklæring Helgeland Kraft

Helgeland Kraft ivaretar og beskytter våre kunder og ansattes personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde eller ansatt. 

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Helgeland Kraft og hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.
Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG

Helgeland Kraft Holding er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Helgeland Kraft Holding.

2 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger

Helgeland Kraft Holding behandler de personopplysningene du frivillig gir fra deg når du får et kundeforhold, et ansettelsesforhold eller er medlem i styrende organ hos oss eller har en annen form for tilknytning. Personopplysninger kan for eksempel være opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, fødsels- og personnummer, bankkontonummer, fagforeningstilhørighet mm.

2.2 Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, utbetale lønn, gjennomføre leveransen og faktureringen.

2.3 Særlig om bruk av informasjonskapsler

På noen deler av www.helgelandkraft.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. På sider som krever pålogging (Min side) vil det lagres informasjon om hvem du er slik at du slipper å skrive inn hvem du er neste gang du besøker siden.

Vi samler også inn anonym informasjon om hva de enkelte brukerne gjør på våre sider. Dette gjør vi for å kunne forbedre våre tjenester. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan du miste tilgangen til deler av vår hjemmeside.

3 SAMMENSTILLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Helgeland Kraft Holding forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra våre datterselskap i forbindelse med lønnsforhandlinger og andre lønns- eller regnskapsrelaterte formål.

4 OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Helgeland Kraft Holding har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Helgeland Kraft Holding ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

5 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER - TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.

b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.

c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet.


Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Helgeland Kraft Holding tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Helgeland Kraft Holding forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Helgeland Kraft Holdings krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Helgeland Kraft Holding kan videre gi tredjepart tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

6 DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Helgeland Kraft Holding har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

7 REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a. Behandlingen av personopplysninger endres.

b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Helgeland Kraft Holding vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

8 HENVENDELSER

Har du spørsmål om Helgeland Kraft Holdings behandling av personopplysninger eller vår personvernpolicy kan du henvende deg til firmapost@helgelandkraft.no, Helgeland Kraft AS, Postboks 702, 8654 Mosjøen.