HMS i Helgeland Kraft AS

Helgeland Kraft skal i all sin virksomhet være i fremste rekke når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Vi arbeider etter en "null-skade"-tankegang.

Helgeland Kraft arbeider med krevende oppgaver og har derfor et stort ansvar for helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte, leverandører og andre som er i nærheten av våre anlegg og installasjoner. På alle områder i vår organisasjon skal vi jobbe målbevisst og systematisk med kontinuerlig forbedring.

HMS-begrepet i Helgeland Kraft omfatter sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø. Dette gjelder i alle arbeidssammenhenger.

HMS er forankret i Helgeland Kraft sin visjon og strategi, og er en integrert del av Helgeland Kraft virksomhet.

Som en del av vårt HMS-arbeid har vi laget en introduksjonsfilm som alle ansatte i både Helgeland Kraft og innleide selskap må gjennomgå.

 

Læring

Skulle ulykken først være ute, skal vi lære av hendelsen. Slik læring forutsetter åpenhet og ærlighet.

Vi har heldigvis lite skader i Helgeland Kraft og jobber hele tiden med en nullskadevisjon.

I forbindelse med bygging av et av våre kraftverk ble vi rammet av en ulykke med dødelig utfall. Vi har fått laget en film om den tragiske ulykken. Filmen blir i dag brukt til læring og ettertanke, både internt hos oss og i energibransjen for øvrig. Filmen er utviklet i forståelse med berørte pårørende.


Miljø og klima

Helgeland Kraft skal være en miljøansvarlig bedrift.
Våre aktiviteter, produkter og tjenester styres etter miljøstyringssytemet NS-ISO 14001, og skal i minst mulig grad forringe natur- og miljøverdier.
I vårt arbeid skal vi alltid vurdere løsninger som kan være bøtende eller bidra til forbedrede miljøprestasjoner.
Helgeland Kraft skal ta vare på vår felles fremtid når vi bygger våre anlegg.