Når kan jeg søke om sponsing?

Skal du søke om sponsing må dette gjøres på vårt elektroniske søknadsskjema i løpet av november. Søknadsfrist for å søke om midler påfølgende år er 1. desember.