Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Når kan jeg søke om sponsing?

Skal du søke om sponsing må dette gjøres på vårt elektroniske søknadsskjema i løpet av november. Søknadsfrist for å søke om midler påfølgende år er 1. desember.