Spørsmål og svar - sponsorhenvendelse

sponsor

 • Hvem får samarbeids/ sponsormidler fra Helgeland Kraft?

  Frivillige organisasjoner som står i Brønnøysundsregisteret kan søke om sponsormidler. Organisasjonen må være lokalisert i en av våre eierkommuner.

 • Hvem kan jeg snakke med om samarbeidsmidler/sponsing?

  Sponsorkontakt på Helgeland, utenom Rana, Hemnes og Nesna er Arild Markussen, Arild.markussen@helgelandkraft.no telefon: 911 31 771.

  Sponsorkontakt i Rana, Hemnes og Nesna er Lars Andreas Østvik. Lars.ostvik@helgelandkraft.no telefon 901 99 976

 • Hvordan fordeles sponsormidlene?

  Helgeland Kraft fordeler 2,5 millioner kroner i samarbeidsmidler.
  Midlene fordeles etter at alle søknader er kommet inn, og det gjøres en fordeling basert på eierandel i konsernet. 

  Alstahaug 10,1 %
  Brønnøy 9,6 %
  Dønna 4,4 %
  Grane 2,5 %
  Hattfjelldal 2,5 %
  Hemnes 7,0 % 
  Herøy 3,8 %
  Leirfjord 3,2 % 
  Nesna 4,6 %
  Rana 26,8 %
  Sømna 3,2 %
  Vefsn 18,3 %
  Vega 2,8 %
  Vevelstad 1,2 %

 • Hvordan søker jeg om sponsing?

  For å søke om sponsing må du benytte vårt elektroniske søknadsskjema.
  Dette finner du på vår hjemmeside i perioden 1-30. november. Vi bruker et felles søknadsskjema for å sikre at vi har all informasjon vi trenger for å kunne behandle søknaden. Søknadsfristen er 1. desember. 
  Etter at alle søknadene er kommet inn, jobber en arbeidsgruppe med fordelingen av midlene. Det gjøres en utskiftning av mottakere fra år til år, og vi prøver å oppnå stor bredde i mottakerne.

 • Når kan jeg søke om sponsing?

  Skal du søke om sponsing må dette gjøres på vårt elektroniske søknadsskjema i løpet av november. Søknadsfrist for å søke om midler påfølgende år er 1. desember.