Spørsmål og svar - Alle spørsmål og svar

Hjemmelader - Privat

 • Hvilke nettverksløsninger støtter Zaptec Home

  Det finnes flere muligheter for valg av nettverksløsning, avhengig av hvilke ZAPTEC produkt.

  Under befaring vil deres ZAPTEC forhandler komme med en anbefalning av hvilken nettverksløsning som er mest egnet for dere og deres lokasjon.

 • Ønsker du å komme i kontakt med oss?

  Ring 751 00 700  eller skriv epost til elbillading@helgelandkraft.no

Fakturaforklaring

 • 1. Ditt navn og adresse

  Her finner du ditt navn og adressen vi har registrert på deg.

 • 2. Generell informasjon

  Her finner du generell informasjon om fakturaen. 

 • 3. Betalingsfrist

  Her finner du betalingsfrist for beløpet på fakturaen.

 • 4. Beløpet du skal betale
 • 5. KID

  KID-nummeret brukes ved betaling av faktura. 

Om Helgeland Kraft

 • Her kan du lese vårt magasin Ren Kraft 2017

 • Her kan du lese vårt magasin Ren Kraft 2016

Jobb og karriere

 • Jeg ønsker å skrive en studentoppgave

  For oppgaveskriving har vi mye nytting informasjon på hjemmesiden. Ta direkte kontakt med divisjonssjefene dersom du ønsker mer informasjon.

 • Hvor søker jeg på stillinger?

  Alle våre stillinger lyses ut via jobbnorge. Søknader sendes elektronisk via deres jobbportal.

 • Kan jeg sende inn en åpen søknad?

  Helgeland Kraft tar ikke imot åpne søknader. Her kan du finne en oversikt over ledige stillinger.

sponsorhenvendelse

 • Vi har en samarbeidsavtale og jeg trenger logomateriell?

  Ta kontakt på e-post til firmapost@helgelandkraft.no, for å få tilsendt riktig format.

 • Hvordan søker jeg om sponsing?

  For å søke om sponsing må du benytte vårt elektroniske søknadsskjema.
  Dette finner du på vår hjemmeside i perioden 1-30. november. Vi bruker et felles søknadsskjema for å sikre at vi har all informasjon vi trenger for å kunne behandle søknaden. Søknadsfristen er 1. desember. 
  Etter at alle søknadene er kommet inn, jobber en arbeidsgruppe med fordelingen av midlene. Det gjøres en utskiftning av mottakere fra år til år, og vi prøver å oppnå stor bredde i mottakerne.

 • Hvordan fordeles sponsormidlene?

  Helgeland Kraft fordeler 2,5 millioner kroner i samarbeidsmidler.
  Midlene fordeles etter at alle søknader er kommet inn, og det gjøres en fordeling basert på eierandel i konsernet. 

  Alstahaug 10,1 %
  Brønnøy 9,6 %
  Dønna 4,4 %
  Grane 2,5 %
  Hattfjelldal 2,5 %
  Hemnes 7,0 % 
  Herøy 3,8 %
  Leirfjord 3,2 % 
  Nesna 4,6 %
  Rana 26,8 %
  Sømna 3,2 %
  Vefsn 18,3 %
  Vega 2,8 %
  Vevelstad 1,2 %

 • Hvem kan jeg snakke med om samarbeidsmidler/sponsing?

  Sponsorkontakt på Helgeland, utenom Rana, Hemnes og Nesna er Arild Markussen, Arild.markussen@helgelandkraft.no telefon: 911 31 771.

  Sponsorkontakt i Rana, Hemnes og Nesna er Lars Andreas Østvik. Lars.ostvik@helgelandkraft.no telefon 901 99 976

 • Hvem får samarbeids/ sponsormidler fra Helgeland Kraft?

  Frivillige organisasjoner som står i Brønnøysundsregisteret kan søke om sponsormidler. Organisasjonen må være lokalisert i en av våre eierkommuner.

Vannkraft

 • Kan jeg gå til Øvre Forsland om vinteren?

  Veien inn til kraftverket blir ikke brøytet om vinteren. 

  Vi samarbeider med Leirfjord kommune om mulighet for skiløype opp Forslandsdalen. Vi vil informere om dette når skiløypene er klare. 

 • Hvor langt er det til Øvre Forsland kraftanlegg?

  Det er ca. 12 kilometer tur/retur. 

 • Hvordan kommer jeg meg til Øvre Forsland kraftanlegg?
  • Ta av fra fylkesvei 17 ca 23 km nord for Sandnessjøen og inn på riksvei 78.
  • Følg riksveien ca to km opp mot Åselva bru.
  • Før brua tar du inn til venstre og inn på grusveien.
  • Parkering etter 300 meter.

  Se også vedlagt kart for informasjon om hvordan du kommer deg til Øvre Forsland

  Kart Øvre Forsland kraftverk

 • Hvem bestemmer vannstanden i vann som brukes til produksjon av strøm?

  Helgeland Kraft følger et reglement som nasjonale myndigheter har bestemt når vi får konsesjon til et kraftverk. 

  I reglementet kalt manøvreringsreglementet, står blant annet tillatt laveste vannstander (LRV) og minstevannføringskrav. Vannstanden vil i løpet av året variere mellom laveste vannstand og fullt magasin. Alle konsesjoner og manøvreringsreglement er tilgjengelige på NVE sine sider.

 • Hva er en MWh?

  1 MWh (megawattime) er 1000 kWh.