Hvordan fordeles sponsormidlene?

Helgeland Kraft fordeler 2,5 millioner kroner i samarbeidsmidler.
Midlene fordeles etter at alle søknader er kommet inn, og det gjøres en fordeling basert på eierandel i konsernet. 

Alstahaug 10,1 %
Brønnøy 9,6 %
Dønna 4,4 %
Grane 2,5 %
Hattfjelldal 2,5 %
Hemnes 7,0 % 
Herøy 3,8 %
Leirfjord 3,2 % 
Nesna 4,6 %
Rana 26,8 %
Sømna 3,2 %
Vefsn 18,3 %
Vega 2,8 %
Vevelstad 1,2 %