Hvem får samarbeids/ sponsormidler fra Helgeland Kraft?

Frivillige organisasjoner som står i Brønnøysundsregisteret kan søke om sponsormidler. Organisasjonen må være lokalisert i en av våre eierkommuner.