Hvem bestemmer vannstanden i vann som brukes til produksjon av strøm?

Helgeland Kraft følger et reglement som nasjonale myndigheter har bestemt når vi får konsesjon til et kraftverk. 

I reglementet kalt manøvreringsreglementet, står blant annet tillatt laveste vannstander (LRV) og minstevannføringskrav. Vannstanden vil i løpet av året variere mellom laveste vannstand og fullt magasin. Alle konsesjoner og manøvreringsreglement er tilgjengelige på NVE sine sider.