Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Hvem bestemmer vannstanden i vann som brukes til produksjon av strøm?

Helgeland Kraft følger et reglement som nasjonale myndigheter har bestemt når vi får konsesjon til et kraftverk. 

I reglementet kalt manøvreringsreglementet, står blant annet tillatt laveste vannstander (LRV) og minstevannføringskrav. Vannstanden vil i løpet av året variere mellom laveste vannstand og fullt magasin. Alle konsesjoner og manøvreringsreglement er tilgjengelige på NVE sine sider.