Hva er en GWh?

1 GWh (gigawattime) er 1 000 000 kWh.

Øvre Forsland kraftverk har en produksjon på 33 GWh som gir nok energi til 1700 bolighus.