Hva er en TWh?

1 TWh (terrawattime) 1 000 000 000 kWh tilsvarer energimengden som forbrukes i samtlige bolighus på Helgeland over en periode på et år.