Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Hva er en TWh?

1 TWh (terrawattime) 1 000 000 000 kWh tilsvarer energimengden som forbrukes i samtlige bolighus på Helgeland over en periode på et år.