Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Jeg ønsker å skrive en studentoppgave

For oppgaveskriving har vi mye nytting informasjon på hjemmesiden. Ta direkte kontakt med divisjonssjefene dersom du ønsker mer informasjon.