Vil ditt lag eller forening bli sponset?

I disse dager inngår Helgeland Kraft nye samarbeidsavtaler med lag og foreninger på Helgeland.


November er måneden da Helgeland Kraft inviterer lag og foreninger til å søke samarbeidsmidler for 2017.

Vil øke trivsel og aktivitet

De siste årene har Helgeland Kraft hatt samarbeidsavtaler med cirka 250 organisasjoner fordelt på deres 14 eierkommuner.

I 2016 ble 2,5 millioner kroner fordelt, noe som gir en gjennomsnittlig utbetaling på 10.000 kroner per samarbeidspartner.
Helgeland Kraft prioriterer idrett og kultur hvor tiltak for barn og unge anses som spesielt betydningsfulle.

– Helgeland Kraft skal være engasjert i ulike samfunnsnyttige formål. Vi ønsker å være en aktiv referansebedrift i regionen og med hjerte for Helgeland støtter vi opp om lokale tiltak som kan bidra til å øke trivsel og aktivitet på Helgeland, sier merkevareleder, Ann-Helen Baadstrand.

For at søknadene skal vurderes rettferdig, forholder Helgeland Kraft seg til søknadsfristen 1. desember. Midlene blir fordelt likt i regionen basert på kommunens eierandel i Helgeland Kraft. 

Oppfordrer til å søke
– Alle som søker må ha et organisasjonsnummer. Vi oppfordrer så mange som mulig til å søke. Dette gjøres ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema som ligger tilgjengelig på våre hjemmesider.

Søkerne må befinne seg på Helgeland i en av de 14 eierkommunene.

– Vi sponser svært gjerne tiltak som kommer mange til gode. Det eneste vi ikke støtter er politiske partier samt religiøse grupperinger. Vi gir heller ikke støtte der det offentlige har ansvaret, sier Baadstrand.

Hvert år fornyes listene over samarbeidspartnere. Dette gjøres for å nå ut til så mange som mulig i løpet av en periode.  

– Vi er opptatt av å nå bredden og opptatt av aktiviteter som kan skape trivsel og bolyst på Helgeland. Vi har sponset alt fra store fotballklubber til små kor, og ser derfor frem til å inngå samarbeid med nye partnere i 2017.