Viktig for ansatte og kunder

Helgeland Kraft har gått fra eget radionett til bruk av Nødnett som driftsradionett. I en måneds tid har montør og superbruker Tom Olsen testet den nye digitale driftsradioen. – Den fungerer som bare det. 

Både Helgeland Kraft, Trønder Energi, NTE Nett AS og Nordlandsnett har gått over til driftsradio i Nødnett. Dette betyr at kraftselskapene har styrket sin beredskap og forsyningssikkerhet fra Dovre til Steigen. 

Olsen har foretatt målinger på hele indre Helgeland, og erfaringene viser at den fungerer over alle forventninger.
– I denne bransjen er vi sjanseløse om vi mister kommunikasjonen. Det nye systemet er viktig både for oss ansatte og strøm- og nettkundene våre, sier han.

Mindre venting

Før brukte de VHF-radio som i utsatte områder hadde dårlig dekning.
– I mange daler ble det en utfordring. Skrapingen i lyden skapte så mye støy at mange slo den av og brukte mobilen i stedet. Utfordringen med å bruke mobiltelefonen er at vi ikke kan kommunisere flere samtidig.

Det nye driftsradionettet går på tetranettet som brukes av blant annet politi, helsepersonell, brannvesen og nødpeilesendere.
– Jeg har god tro på det nye systemet. Dette gjør at vi kan jobbe mer effektivt, noe som kan gi mindre venting for kundene våre ved eventuelle strømbrudd. Men, den er også viktig for sikkerheten vår. Vi er ute i all slags vær på risikofylte steder. Det gir oss derfor en ekstra sikkerhet å vite at vi får tak i hjelp dersom det skulle bli et behov. Kommunikasjon er alfa omega i dag, forteller Olsen.

Nye kommunikasjonsmuligheter

Det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge, Nødnettet, er blant de største investeringene i samfunnssikkerhet noensinne, og det er svært strenge regler for hvem som kan bruke det.

Da elverkene har ansvar for kritisk infrastruktur er også de en relevant brukergruppe.
Systemet er nytt, moderne og har god funksjonalitet. Det vil gi bedre dekning i daglig drift og bedre samhandling både internt i Helgeland Kraft, med andre elverk og andre nødetater.
– Nå har vi kommunikasjonsmuligheter hvor vi tidligere ikke hadde det og vi håper at vi skal bruke den nye driftsradioen mye, sier Olsen.

Nødnett

- Nødnett er det nye digitale radiosambandet til nødetatene og andre sentrale nød- og beredskapsaktører.
- Nødnett er avlyttingssikret og gir bedre funksjonalitet, talekvalitet, dekning og kapasitet enn tidligere nødsamband.
- Nødnett er robust og er bygget ut for å kunne virke i vanskelige situasjoner.
- Nødnett tilrettelegger for effektiv og sikker kommunikasjon både internt og på tvers av organisatoriske og geografiske grenser.
- Nødnett var ferdig utbygd i hele landet i 2015.