Ny kraft og sterkere nett

Fem kraftverk, to trafostasjoner og nytt nett er under bygging på Sør-Helgeland.

Helgeland Kraft har investert tungt og fortsetter å investere på Sør-Helgeland.

Høsten 2014 ble ny hovedforsyning til Sør-Helgeland satt i drift. Nå bygges fem nye kraftverk i Tosbotn samtidig som selskapet investerer i bedre og sikrere nett.

I Tosbotn er en ny trafostasjon ferdig. Denne skal ta inn stasjonskabler fra de fem nye kraftverkene som bygges og som utgjør Tosbotnprosjektet. Fra trafostasjonen i Tosbotn skal strømmen også sendes gjennom nye distribusjonskabler som erstatter gamle luftlinjer i området.

I tillegg skal ei ny hovedforsyning på plass mellom Lande trafostasjon og Tosbotn trafostasjon. Dette vil bidra til sikrere strømforsyning til området rundt Tosenfjorden.

Nettiltakene i og rundt Tosbotn har en samlet budsjettramme på rundt 150 mill. kroner.

Parallelt med dette er det bygd en ny trafostasjon i Trongsundet, utenfor Hommelstø i Brønnøy. Dette er for å forsterke regionalnettet samt sikre tosidig forsyning til Brønnøy og Sømna. Denne utbyggingen har en budsjettramme på 50 millioner kroner. 

De fem kraftverkene som er under bygging i Tosbotn – Bjørnstokk, Leiråa, Tosdalen, Tveråa og Storelva vannkraftverk – skal gi en samlet produksjon på 130 GWh, noe som er tilstrekkelig til å forsyne ca. 6500 husstander med strøm. Kraftverkene skal etter planen settes i drift i løpet av 2016 og 2017.

Tosdalen vannkraftanlegg bygges inne i fjell, mens de øvrige fire vil bli bygd i miljøtilpasset design som Øvre Forsland kraftverk i Leirfjord.

Øvre Forsland kraftverket ble åpnet i slutten av august i fjor og har høstet internasjonal anerkjennelse. Kraftverket har vunnet en arkitekturkåring på grunn av moderne og miljøtilpasset vannkraftproduksjon som er forent med en arkitektur som fremhever naturen rundt.

Helgeland Kraft legger også til rette for at områdene der anleggene er bygd skal kunne benyttes som turmål.

Leiråa og Bjørnstokk vil fungere som en portal til Lomsdal/Visten nasjonalpark med parkering og rastemuligheter.

 

Kraft fra fem nye kraftverk havner i denne trafostasjonen i Tosbotn før strømmen sendes til kunder på Sør-Helgeland gjennom et nytt og styrket nett.