Nå starter utrullingen

I månedsskiftet oktober/november starter Helgeland Kraft utrullingen av de nye automatiske strømmålerne (AMS) på Helgeland. Nettkundene i Rana kommune er de første til å motta montørbesøk i sikringsskapet.


De nye automatiske strømmålerne gir flere fordeler.
Man slipper å lese av strømmen da måleren vil lese av forbruket hver time og sende det automatisk til nettselskapet. Dette vil gi deg en mer nøyaktig faktura, og du vil få oversikt over forbruket ditt time for time på våre nettsider.

På sikt vil måleren gi nettselskapene mulighet til å oppdage strømbrudd raskere og mer nøyaktig lokalisering. I fremtiden vil det også bli lettere å oppdage og logge jordfeil og overvåke spenningskvaliteten.

Den nye måleren er i tillegg tilrettelagt for fremtidens løsninger da måleren kan kobles opp mot fremtidens energistyringssystemer.

Du bestemmer selv om du ønsker å benytte deg av energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

Innbyggerne på Helgeland vil fortløpende bli informert når målerbytte nærmer seg. I november utvides området med Grane kommune, deretter følger Vefsn, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Alstahaug, Brønnøysund, Vevelstad, Sømna, Leirfjord, Vega, Dønna og Herøy.

Les mer på vår hjemmeside

På våre hjemmesider kan du se når vi kommer til ditt område

– Helgeland består av fjell og fjorder og mange har fritidshytter både til fjells og til havs. Vi må nå folk når de er tilstede enten det er i hjem eller i fritidsbolig. For å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder tar vi innlandet i vintermånedene, og fjell og kyst i sommermånedene, sier ansvarlig for montasjeutrullingen i Helgeland Kraft, Line Norrman. 

Helgeland Kraft har tatt en helhetlig vurdering når de har planlagt utrullingen og målet er å ferdigstille utbyttingen innen 1.1 2019.

– Vi har planlagt prosjektet i nesten to år, så nå er det godt å være i gang. Nå håper vi kundene våre er klare til å ta oss i mot når vi banker på døren, sier prosjektleder for de nye automatiske strømmålerne, Stig Andre Gaare.

Fakta om AMS:
Det er myndighetene ved Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) som har bestemt at alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 2019.

Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres.