Usikker is på regulerte vann

Påsken er rett rundt hjørnet, og mange beveger seg ut i naturen, både til fots, på ski og på snøscooter. Kanskje vil enda flere kjenne et behov for å komme seg ut akkurat i år. Det ligger til rette for mange fine naturopplevelser her på Helgeland. For at påsketuren skal bli fin for alle, er det viktig å tenke på sikkerheten og holde seg unna usikker is.

– Det har vært en mild og fuktig vinter, og påsken kommer sent i år. Det betyr at isen, spesielt inn mot land, kan være usikker. Vi vil oppfordre alle til å være forsiktige når de ferdes her, sier Steinar Thomassen, vassdragsteknisk ansvarlig i Helgeland Kraft.

Øvre Forsland med islagte vann

Du har kanskje hørt om www.varsom.no, varslingstjenesten for snøskredfare? En lignende side finnes for islagte vann, og den kan være til god hjelp for å vise hvilke områder man bør unngå. Her på www.iskart.no kan man se felt merket med rødt der det er tynnere is, ofte der det finnes strømmende vann under isen.


– På regulerte vann, spesielt ved innløp og utløp, vil det være tynnere og svakere is. Der vi henter vannet fra magasinene, er det mye strømmende vann. Dette er også merket på iskart.no, sier Thomassen.


Det varierende vannivået i regulerte vann gjør at isen ikke ligger stabilt. Man får derfor områder med oppsprukken is, hvor man risikerer å hekte fast skiene eller snøscooteren.


– Dersom du faller i vannet kan det gå riktig ille. Du må bruke sunn fornuft og passe godt på, hvis du skal ferdes på regulerte vann.


Det står stort sett opplysningsskilt ved alle våre regulerte vann, og det jobbes stadig for å få enda bedre merking. I tillegg er kartene på iskart.no et godt hjelpemiddel.


www.iskart.no kan du sjekke isen. Kartutsnittet under er et eksempel fra Hundålvatnet i Vefsn kommune. Rød farge angir spesielle faresoner.

Iskart.no bilde av Grytåga

Vi i Helgeland Kraft ønsker deg en god og trygg tur i påskeværet.