Klart for 5 nye kraftverk i Tosen

Tosdalen kraftverk i Tosenanleggene er snart klart for vannfylling. Nå håper prosjektleder for Tosenanleggene, Ole-Johan Bogfjellmo, på mildvær og mye nedbør. Det er ett av fem moderne kraftverk som byr på spennende arkitektur i et attraktivt landskap.    

Se statusfilm fra Tosenutbyggingen her

 – I Tosdalen kraftverk planlegger vi oppstart av vannfylling den 12. desember. Arbeidene på fjellet er ferdig og nå pågår sluttarbeidene med rørgaten og tekniske fag i kraftstasjonen og tunnelen. Vi må muligens vente med vannfylling til etter nyttår hvis vi får lite nedbør de kommende ukene, vi planlegger for vannfylling før jul, sier Bogfjellmo som krysser fingrene for mildvær og masse nedbør. 

Enkelte bygningsmessige arbeider gjenstår i portalen, kraftstasjonen og tunnelen, og de elektromekaniske arbeidene og el/vvs arbeider nærmer seg også sluttfasen.

– Parallelt med dette legger vi rørgate mellom kraftstasjonen og betongproppen.
   
Kraftstasjonen Tosdalen ligger i en fjellhall og forventes å kunne produsere opptil 40 GWh/år. 

Utvidet frist

På Leirå var det planlagt vannfylling juli 2016, men planen måtte justeres etter at Fv 76 ble stengt pga. ras. Hovedentreprenør Istak fikk pga. dette, redusert adkomst til dette vassdraget noe som medførte at fristen for vannfylling ble flyttet til 19. desember, og ifølge Bogfjellmo er arbeidene i rute i forhold til den nye fristen.  

– Vi vil allikevel vente med vannfylling til over nyåret. På nye anlegg kreves det betydelige ressurser som skal følge med på at alt fungerer som det skal. Vi er derfor nødt til å koordinere dette slik at oppstarten på Leiråa blir etter at vi er ferdige i Tosdalen. Oppstarten av Leiråa må også tilpasses driften i Marine Harvests anlegg på Borkamoen. For øyeblikket pågår det arbeid med ferdigstillelse av rørgate fra kraftstasjonen til tunellen. Alle arbeidene på selve kraftstasjonen i Leiråa er nå ferdige. Fasaden på Leiråa består av glass og kebony som er det samme som er benyttet på Øvre Forsland kraftverk. Leiråa forventes å produsere 27 GWh/år. 

Bjørnstokk er planlagt ferdigstilt i mars 2017

– Vi satser på vannfylling og driftsettelse rundt månedsskiftet mars/april 2017. Bjørnstokk var akkurat satt i drift da rasene gikk 1 og 2 April, og da kraftkablene forsvant sammen med raset ble det også en betydelig forsinkelse på Bjørnstokk. 

Bjørnstokk har fått en fin skiferfasade og forventes å kunne produsere 24,6 GWh/år. 

Stilige fasader

På Tveråa pågår det for tiden arbeid med dam, kraftstasjon og elektromekaniske installasjoner i kraftstasjonen. Tveråa er forhåpentligvis  klar til vannfylling i løpet av våren/sommeren 2017.

Også Tveråa får fasader i glass og  kebony. Krafverket som er det minste anlegget i Tosbotn vil produsere 16 GWh/år.

Storelva kraftverk er det femte og siste kraftverket som skal ferdigstilles i Tosbotn. Kraftverket skal etter hvert få en stilig platekledd fasade og forventes å kunne produsere 22 GWh/år.

– Her holder vi på med tunellarbeid, grunnarbeid for dam og inntak samt grunnarbeidet til kraftstasjonen. Storelva skal stå ferdig mot utgangen av september 2017.

– Vi går nå inn i et svært hektisk år hvor i alt fem nye kraftverk skal settes i drift. Alle kraftverkene blir unike bygg med spennende fasader. I sum skal de nye kraftverkene bidra med over 130 GWh/år med ny fornybar energi, noe som tilsvarer det årlige forbruket til cirka 7500 husstander.