Fortsatt meget lav strømpris

Fjoråret bød på historisk lave kraftpriser. Det er ingen grunn til å tro at den trenden skal snu med det første.

I 2010 var spotpris i gjennomsnitt på 42,5 øre per kilowattime. For fjoråret havnet gjennomsnittlig spotpris på 18,7 øre/kWh. Man må helt tilbake til 2001, da gjennomsnittsprisen lå på 18,6 øre/kWh, for å finne et lavere snitt.

– Vi har hatt et år med svært lave priser. I 2015 hadde vi det laveste gjennomsnittet for spotpris på 15 år, sier energirådgiver i Helgeland Kraft, Lars-Andreas Østvik.

Kraftprisene steg litt på nyåret, men i mars lå spotprisen stabilt på rundt 20 øre/kWh. I følge Østvik er det grunn til å tro at prisnivået vil ligge stabilt rundt dette nivået de nærmeste månedene.

– Jeg tror mai vil by på et prisnivå rundt det vi har sett de siste månedene. Snøsmeltningen er i gang, og det er litt mindre snø enn normalt. Det vil nok vil gi en mer kontrollert nedsmelting, mener Østvik.

På lik linje med lånerenta lurer nok en del kunder på om de skal binde strømprisen nå når prisen er så lav. Dersom man ønsker forutsigbarhet kan det nå være et gunstig tidspunkt å binde strømprisen. Men energirådgiver Østvik tror heller ikke at kunder som velger spotpris, tar noen stor risiko.

– Kraftprisene holder historisk sett et meget lavt nivå og vi har all grunn til å tro at strømregningen vil fortsette å være behagelig i hele 2016, mener energirådgiver Lars-Andreas Østvik.

Strømpriser påvirkes av en rekke faktorer som råvarepriser, klima, produksjon og forbruk. Milde, fuktige vintre er noe av det som har presset prisene ned på et nesten historisk lavt nivå.

 Energirådgiver hos Helgeland Kraft, Lars-Andreas Østvik, tror kraftprisene vil ligge på et stabilt lavt nivå fremover.