Tilbake til Helgeland Kraft

Haaland Konsernet har for andre gang valgt Helgeland Kraft som strømleverandør. – For oss var det viktig å velge en lokal strømleverandør med konkurransedyktige priser.


Det sier økonomi- og energiansvarlig, Tor Arne Nordvik.
Haaland Konsernet hadde vært strømkunde hos Helgeland Kraft i mange år da de fikk et annet tilbud og valgte en konkurrerende leverandør. 

– I 2009 ble vi lokket av et annet selskap som lovte oss gull og grønne skoger. Men, de solgte oss et produkt vi var misfornøyde med og siden var det veldig vanskelig både å få tak i dem og komme seg ut av kontrakten. Vi opplevde at de bare solgte seg inn og stakk av. Vi følte oss rett og slett lurt, sier Nordvik.

Det var flere ting de var misfornøyde med, blant annet dårlig oppfølging og det var vanskelig å få kontakt med de ansvarlige.

– Da vi endelig kom oss ut av kontrakten var det egentlig ikke noen tvil om hvem vi skulle velge. Grunnen til at vi valgte Helgeland Kraft som strømleverandør på nytt igjen er først og fremst den lokale forankringen. De er en lokal verdiskaper som gir tilbake til lokalsamfunnene på hele Helgeland. Vi har et generelt mål om å handle lokalt når det er mulig og når lokale aktører er konkurransedyktige på pris.

Han er spesielt opptatt av å se at barn og unge i ulike lag, foreninger og organisasjoner mottar sponsorstøtte.

– Rana kommune er jo også en av eierkommunene og vi vet at man derigjennom får igjen litt i form av utbytte. Derfor må vi støtte opp om det. Som bedrift er vi i Haaland Konsernet veldig opptatt av at det skal være ryddig og ordentlig, og det opplever vi at Helgeland Kraft er.

Nordvik synes i tillegg at det er flott at de nye vannkraftverkene bygges på en skånsom måte og vektlegger den estetiske utformingen.

– Det er jo artig at et vannkraftverk nærmest blir en attraksjon i seg selv. Det gjør seg.