Stor interesse for Energidagen 2016

Da Helgeland Kraft inviterte til energidag, var redusert forbruk et hovedtema for både vertskapet og deres gjester.

Det kan kanskje virke litt paradoksalt, men Helgeland Kraft AS anser det som svært viktig å oppfordre og bidra til energieffektivisering. Derfor var Enova, som premierer energisparende løsninger, og Mo Industripark AS, som har som ambisjon å bli en verdensledende industripark innen blant annet energieffektivisering, invitert da Helgeland Kraft arrangerte energidagen.

– Å stimulere til redusert forbruk er et samfunnsansvar, sier Arild Markussen, markedssjef i Helgeland Kraft.

Redusert forbruk og bruk av fornybare energikilder var tema da Stian Vikdal, Lilliann Sørensen, Arild Markussen og Lars-Andreas Østvik fra Helgeland Kraft arrangerte Energidagen-seminaret.

Kraft på nye fronter

Under energidagen, som ble arrangert på Scandic Meyergården i Mo i Rana, var representanter fra næringslivet på Helgeland invitert. De fikk innspill om både tiltak og støtteordninger, der målet er redusert energiforbruk.

– Vi er avhengige av et konkurransedyktig næringsliv på Helgeland. Dersom vi skulle oppfordre til at bedriftene bare skal pøse på, ville det være en særdeles kortsiktig strategi, sier Markussen.

At Helgeland Kraft gjerne bidrar til at både næringsliv og private kan redusere strømforbruket, betyr imidlertid ikke at selskapet ser for seg redusert forbruk og produksjon.

– Vi jobber for at kraften skal bli tatt i bruk, men på andre fronter enn tidligere. Elektrifisering av bilparken, elektrifisering innen offshore og havner og etablering av datasentere er slike områder, i tillegg til å erstatte fossil kraftproduksjon med fornybar, ren energi, sier Markussen.

Enova støtter energismarte løsninger

Roar Hugnes, seniorrådgiver hos Enova, tok seminardeltakerne med på en reise gjennom Enovas ulike støtteprogram, der både private og næringsaktører kan få tilskudd for energieffektiviserende tiltak.

Enova vil kunne støtte tiltak i både eksisterende og nye bygg. For eksisterende bygg er energieffektivisering og det å erstatte fossile energikilder med fornybare, eksempler på tiltak som man kan få støtte til. Energieffektiviserende nybygg og konseptutredninger for innovative energiløsninger er også prosjekt som faller i smak hos Enova.

– Vi ønsker å utløse grønne prosjekt som kan gi livskraftig forandring, og støtte smartere måter å bygge byer på, sier Roar Hugnes, som under energidagen i hovedsak tok for seg støtteordninger for næringsaktører. Enova støtter imidlertid en rekke energieffektiviserende tiltak i private hjem, Enovatilskuddet, som du kan lese om her. 

Roar Hugnes og Enova kan støtte en rekke energieffektiviserende investeringer, både i privatboliger og næringsbygg.

Kina-effekt og kullpriser

Morgendagens strømpriser var også tema i løpet av samlingen. Energirådgiver Lars-Andreas Østvik og salgssjef Stian Vikdal hos Helgeland Kraft antydet at prisnivået, som i fjor var det laveste på 15 år, fortsatt vil ligge lavt. Imidlertid vil man i et kraftmarked i endring, der nye, fornybare energikilder skal erstatte gamle, kunne forvente større svingninger.

Olav Johan Botnen, senioranalytiker hos Markedskraft, påpekte at så lenge de nordiske kraftprisene i stor grad følger kullprisene, vil prisnivået forbli forholdsvis lavt. Men kullkraft er en utdøende kraftkilde som, sammen med kjernekraft, skal erstattes med andre energikilder som gass og vannkraft.

Med halvparten av verdens stålverkproduksjon og en enorm oppbygging av nye og større byer i perioden 2002-2008, blåste Kina både råvarepriser og kullpriser til himmels.

– Det som skjer i Kina påvirker mye. Dersom stålverkene der begynner å pøse billig stål inn i Europa, vil det bli dramatisk for stålverk her. Dette vil påvirke både kraftforbruk og råvarepriser, påpekte Botnen, som videre nevnte utbygging av kabel til Storbritannia, nedleggelse av kjernekraftverk i Sverige og klimatiske forhold, som faktorene som til sammen avgjør kraftprisene.