Nye vannkraftverk i drift

I november krysset prosjektleder for Tosenanleggene, Ole-Johan Bogfjellmo, fingrene for en vinter med mildvær og mye nedbør. Det fikk han og nå er to av fem kraftverk i Tosbotn satt i drift.


Helgeland Kraft bygger fem nye kraftverk i Tosbotn.
Tosdalen kraftverk var det første som ble satt i drift. Strømproduksjonen startet den 7. februar, med en forsinkelse på cirka 1,5 måned. 
Leirå kraftverk ble satt i drift den 27. februar, cirka et par måneder etter planlagt oppstart.

– Etter at de ble igangsatt har begge kraftverkene produsert som forventet, sier Bogfjellmo. 

Stor interesse

Det neste kraftverket som står for tur er Bjørnstokk.
– Planen er at vi får det vannfylt og i drift i løpet av mai måned. Om vi greier det gjenstår å se. For øyeblikket jobbes det med den siste delen av rørgaten samt øvrige sluttarbeider.

– Det gjenstår fremdeles litt arbeid med de første tre kraftverkene i forhold til komplettering av tre tunnelportaler og oppryddingsarbeid utendørs, men etter planen skal alt være på plass innen 3. november 2017, sier Bogfjellmo.

– Vi har i vinter vært igjennom en prosess hvor vi har avsluttet vår byggekontrakt med hovedentreprenør Iceland Construction (IC). Grunnen til dette er deres økonomiske situasjon. Vi avsluttet den opprinnelige kontrakten og laget en ny tilleggskontrakt slik at de kunne ferdigstille det arbeidet de hadde påbegynt og rigge ned alt sitt utstyr i Tosbotn, uten å gå konkurs.  

Fredag 21. april hadde Helgeland Kraft ny tilbudsbefaring med 16 interesserte entreprenørfirma til stede.

– Vi er veldig fornøy med at prosjektet har så stor interesse hos både lokale aktører og riksentreprenører. Vi forventer at det kalkuleres seriøst og at det blir gitt gode tilbud innen tilbudsfristen 24. mai.  

 

Tre måneders byggestopp

Prosessen med å kontrahere ny hovedentreprenør for de resterende kraftverksarbeidene, gjør at prosjektet har fått en tre måneders byggestopp. Øvrige byggherrestyrte sideentrepriser på tekniske fag går nesten som normalt og egen entreprise for oppføring av ny driftsbygning i Tosbotn går som normalt. Planen er å ha inngått kontrakt med ny hovedentreprenør for kraftverksarbeidene i løpet av juni.

– Etter ny plan vil Tveråa kraftverk settes i drift 1. februar 2018. Der er mesteparten av kraftstasjonen og det elektromekaniske arbeidet fullført. Det som gjenstår er nesten halvparten av rørgata samt deler av dam, inntak og betongpropp.   
Storelva kraftverk har planlagt driftsstart 15. september.

– På Storelva gjenstår mesteparten av det innvendige arbeidet på kraftstasjonen, hele rørgaten, to dammer, to inntak og betongproppen.

Tosenanleggene skal til sammen produsere 130 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til 6500 husstander.  
De nye anleggene representerer moderne vannkraft og vil i så liten grad som mulig påvirke naturen. Et av anleggene er trukket inn i fjellet, mens de andre har fått vedlikeholdsfrie, miljøvennlige materialer av god kvalitet.

Utformingen skal speile de flotte omgivelsene rundt kraftverkene, og har allerede fått internasjonal oppmerksomhet for sine spektakulære utforminger.