Sparer strøm med nye løsninger

Moderne hus er energieffektive, vedlikeholdsvennlige og miljøvennlige. 
Det var viktig for Morten Rimer da han skulle skifte ut eneboligen med en sentrumsleilighet.


– Både jeg og kona er opptatt av miljøet, så dette var noe vi tenkte på allerede i planleggingen, sier Rimer og viser vei til styringsrommet i garasjen.
– Dette er selve kjernen i huset. Her er det to hull med 190 meters dybde som henter bergvarme som deretter fordeles til de fire boenhetene i bygget. Vi bruker stort sett bare bergvarme for oppvarming av hus og vann.


Lavenergi-hus

Bygget sto klart i 2016, og firmaet Norconsult hvor Rimer selv er ansatt, sto for prosjekteringen.
– Under hele prosjekteringen har det vært fokus på energi. Vi endte på et såkalt lavenergi-hus. Men, jeg mener vi har oppnådd energiklasse A. For å bli merket som energiklasse A må man bruke under 100 kwh per m2 per år, noe vi har klart. Vi har 35 cm isolasjon i veggene og 40 cm i taket. Huset er pottetett, og vi har et godt og velfungerende ventilasjonssystem. Den eneste fossile oppvarmingen vi har i leiligheten er en nesten ubrukt gasspeis, men vi har den mest for det visuelle fordi det er koselig.
Det bygges stadig flere lavenergi-hus og flere ønsker å tenke på miljøvennlige og bærekraftige løsninger.
– Alle LED-lysene og varmen styres fra en app som er koblet til et KNX-system som man kan programmere etter eget behov. Her kan jeg for eksempel regulere lys og varme i alle rom, alle utvendige varmekabler og garasjeport.
KNX, eller hjemmeautomasjon, betyr at man kan styre, regulere og overvåke alle elektriske komponenter i hjemmet. Dette gir økt komfort og sikkerhet, i tillegg til at man reduserer energiforbruket betraktelig.


En investering

Siden innflytting i mars 2016 har de hatt et forbruk på 5687 Kwh. Mye av strømforbruket skyldes ferdigstilling av arbeid i leiligheten.
– Vi har fått et veldig lavt forbruk uten at det har gått på bekostning av komforten.
En norsk gjennomsnittsbolig bruker cirka 44 kWh i døgnet til oppvarming.
– Alle materialer er vedlikeholdsvennlige. Solskjermingen på fremsiden styres automatisk etter vær og vind av en værstasjon vi har stående på utsiden. Den utvendige belysningen er også automatisk.
Men, moderne løsninger krever sin investering.
– Vi anslår at vi må bruke vel 15 år på å få tilbake investeringsutgiftene i forhold til hva vi sparer i strømutgifter da strømprisene er forholdsvis lave.
Rimer viser frem appen som styrer de seks ulike strømsonene i leiligheten.
– Kona syntes det var et mareritt å sette seg inn i det tekniske, men nå går det nesten helt fint. Det er i tillegg greit å ha gassovnen som alternativ oppvarming i tilfelle strømmen skulle gå.


God komfort

Rimer jobber daglig med prosjektering av nye bygg og kjenner verdien av investeringene.
– Det er dessverre slik at mange store prosjekt bare forholder seg til bygningsloven. Man bør i tillegg etterstrebe å gjøre husene så energieffektive som mulig. Strømmen vi har skal forvaltes riktig og kraften vi har i stikkontakten er internasjonal. I Norge produserer vi ren vannkraft, men vi har et stort forbruk, så det hadde vært fint om flere tenkte litt mer på det ved å velge energivennlige løsninger. Ved å bygge og bo i et lavenergi-hus viser man at det går an å leve komfortabelt og samtidig ha et lavt strømforbruk.