Snart kommer vi hjem til deg

Helgeland Kraft har startet utrullingen av de nye automatiske strømmålerne på Helgeland. 


I samarbeidsprosjektet Soria har 27 norske nettselskap gått sammen i prosjektet som skal sørge for at strømmålerne i sikringsskapet ditt byttes ut med nye, automatiske strømmålere. Det er bestemt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hvordan skal det skje?

Det er gjort et omfattende planleggingsarbeid når 45.000 målere skal byttes på Helgeland. 

– I god tid før utrullingen sender vi som nettselskap ut et brev til kundene. Vi varsler om at vi begynner monteringen i deres område og forteller litt om hva som skal skje. De vil få nærmere beskjed av vår montasjeleverandør Smart Service Norge (SSN). Cirka to uker før sender SSN et bookingbrev til kundene. Der får man mulighet til å svare ja eller nei på en sms eller ringe et telefonnummer for å booke om time eller bekrefte time. Det skal være enkelt for nettkundene, sier ansvarlig for montasjeutrullingen, Line Norrman.

– Kundene får en påminnelse 2-3 dager før på sms. Vi håper selvsagt at vi skal kunne nå kunden, og at kunden skal være tilstede når vi kommer. Om det dukker opp noe uforutsett slik at det ikke passer, skal det allikevel være enkelt for kunden å booke om. Da ønsker vi at de gir tilbakemelding til Smart Service Norge (SSN).   

– Når montørene fra SSN kommer på døren må det være noen voksne over 16 år i heimen. Montørene har et ID-kort med bilde av logoen til nettselskapet, SSN og navnet på montøren. 

– Siden de skal jo trå inn i de tusen hjem skal de ta på seg blåsokker eller ta av skoene. De skal gjøre et arbeid i sikringsskapet og skal rydde opp etter seg. Men, det er veldig fint om kundene forbereder seg litt før de kommer. Kundene bør rydde plass rundt sikringsskapet da mange har kasser stablet foran skapet. Om man har gamle skrusikringer og papirer liggende i sikringsskapet, er det fint om dette ryddes ut. Det vil være til god hjelp når montøren kommer, sier Norrman.

– Strømmen blir borte i cirka 15-30 minutt under prosessen.
For å sikre god radio/mobil dekning monteres en liten antenne i eller på vegg ved sikringsskapet. Hvis det ikke går, monters antennen på døren til sikringsskapet. Sikringsskapets plassering og teknisk løsning avgjør antennevalg. Vi tar avlesning og bilde av den gamle målerstanden. Når vi går legger vi igjen en brosjyre som gir litt informasjon om den nye måleren, sier hun.

Tilrettelegging for kunden

– Vi har hele tiden hatt fokus på at folk skal slippe å reise ekstra tur for bytting av måler på fritidsboligen. Vi tar derfor innlandet i vintermånedene. Fjell tar vi høst og vintermånedene og kysten i sommermånedene, sier hun.
– Vi har tatt en helhetlig vurdering når vi har planlagt utrullingen. Montørene som skal utføre jobben er avhengig av at kunden er hjemme når de banker på døren. 

I tillegg til private hjem og fritidsboliger skal de skifte strømmålere hos teleinstallasjoner, næringsliv, kommuner, jernbaneverk og andre offentlige instanser.

– Vi har planlagt prosjektet i nesten to år, så nå er det godt å være i gang. Nå håper vi kundene våre er klare til å ta oss i mot når vi banker på døren, sier prosjektleder Stig Andre Gaare ved Helgeland Kraft. 

Smart og sikker

De nye AMS-målerne er i tillegg til å være et imponerende teknisk prosjekt, et stort IT-, montasje- og logistikkprosjekt. 

På toppen av måleren ligger en sender som overfører verdiene via mobil- eller radiosignal til Helgeland Krafts nærmeste nettstasjon. Dette betyr i praksis at målerverdiene ligger tilgjengelige for kunden dagen etter klokken ni. Da kan man logge seg inn og se på eget forbruk. 

Reduserer driftskostnader

NVE har bestemt at kostnadene med denne oppgradering hentes inn via nettleien. Når alle de nye målerne er på plass kan dette gi positive synergier for drift og vedlikehold av strømnettet. Dette vil da redusere kostnadene og gi lavere nettleie for kundene.
– På nasjonalt nivå er det sagt at økningen i nettleien vil bli cirka 200-300 kroner per år. I dag har vi mange innsamlingssystemer for å ta imot måleravlesninger fra kundene og kvalitetssikre disse. Dette er blant annet vår målertelefon, SMS-påminnelser om måleravlesning. Dette medfører store kostnader og krever ressurser. Med de nye målerne kan vi slutte med alle disse systemene, og det vil endre måten vi jobber på.
Underveis i prosjektet vil noen innbyggerne på Helgeland som har fått montert nye automatiske strømmålere, få besøk av en representant fra Helgeland Kraft som vil utføre en etterkontroll og ta stikkprøver.
– Dette er for å kvalitetssikre den jobben som er gjort, sier Gaare.

Les mer om de nye automatiske strømmålerne på våre nettsider.