Smart og sikker

Med samme innsamlingssystem registreres målerverdiene i en løsning som er tilrettelagt fremtidens behov. Den nye automatiske strømmåleren (AMS) er smart og sikker.


– Vi har prøvd å finne en løsning som fungerer godt og som i tillegg er rimelig å drifte. Helgeland Kraft vil heretter samle inn forbruket automatisk noe som vil medføre at kundene får bedre oversikt over sitt strømforbruk, og en mer nøyaktig strømregning. Forbruket er målt og innsamlet slik at kundene kan få informasjon om dette time for time. Den nye måleren er også klar for kunder som vil produsere strøm selv og selge overskuddskraften som plusskunde ved f.eks. solcellepanel. På sikt vil måleren gi nettselskapene mulighet til å oppdage strømbrudd og andre uønskede hendelser raskere og bidra til mer nøyaktig lokalisering av feilsituasjonene i strømnettet, sier prosjektleder for AMS, Stig Andre Gaare.

– I god tid før målerbyttet nærmer seg, sender vi som nettselskap ut et informasjonsbrev til kundene. Vi varsler om at vi begynner utrullingen i deres området og forteller litt om hva som skal skje. De vil få nærmere beskjed av vår montasjeleverandør Smart Service Norge (SSN). Cirka to uker før sender SSN et bookingbrev til kundene. Der får man mulighet til å svare ja eller nei på en sms eller ringe et telefonnummer for å booke om time eller bekrefte time. Det skal være enkelt for nettkundene, sier ansvarlig for montasjeutrullingen, Line Norrman.

– Kundene får en påminnelse 2-3 dager før på sms. Vi håper selvsagt at vi skal kunne nå kunden, og at kunden skal være tilstede når vi kommer. Om det dukker opp noe uforutsett slik at det ikke passer, skal det allikevel være enkelt for kunden å booke om. Da ønsker vi at de gir tilbakemelding til SSN, sier Norrman. 

De nye AMS-målerne er dermed ikke bare et imponerende teknisk prosjekt. Det er også et stort IT-, montasje- og logistikkprosjekt.

– Når montørene fra SSN kommer på døren må det være noen voksne over 16 år i heimen. Montørene har et ID-kort med bilde av logoen til nettselskapet, SSN og navnet på montøren.

Det er veldig fint om kundene forbereder seg litt før de kommer. Kundene må rydde plass rundt sikringsskapet og ta ut eventuelle skrusikringer og papirer som ligger løst.
Strømmen blir borte i cirka 15-30 minutt under prosessen.

– Vi tar avlesning og bilde av den gamle målerstanden. Når vi går legger vi igjen en brosjyre som gir litt informasjon om den nye måleren, sier Norrman.

Vil du vite mer om AMS? Se vår hjemmeside http://www.helgelandkraftnett.no/forside/automatiske-strommalere/

Fakta om AMS:

Det er myndighetene ved Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) som har bestemt at alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 2019.
Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres.