Ser mulighetene med AMS

I 2017 startet Helgeland Kraft utrullingen av de nye smarte strømmålerne på Helgeland. Elektriker Kai Ove Adolfsen ved Haaland AS er en av dem som ser mulighetene. 


Tilgangen til vannkraft har gjort norske hjem mer elektrifisert enn noen gang. Norske forbrukere er blant dem som har høyest strømforbruk i verden. Ut fra et miljømessig og energieffektivt ståsted ønsker myndighetene å bevisstgjøre strømforbrukene. De nye AMS-målerne åpner for dette. 

Smartere forbruk

Innen januar 2019 skal de fleste husstander på Helgeland ha fått digitale strømmålere hjemme. Det gir også muligheter til å følge med på strømbruken, og med tilleggsløsninger kan man følge denne på direkten.
– Mange tror at smarte målere gir smartere forbruk. Dette er fordi informasjon om strømforbruket vårt skal gjøre det lettere å styre bruken og dermed redusere den.
Se for deg at du sitter i et jobbmøte og med ett blir usikker på om du husket å slå av kaffetrakteren hjemme? Da er det lurt å ha en app på telefonen som enkelt kan kontrollere hva som er påslått og gi mulighet til å slå den av, sier Adolfsen som tror og håper at slike smarte løsninger blir en viktig del av norske husholdninger i framtiden.

Smarte energiløsninger

Adolfsen jobber med montering og programmering av styringsprogram i smarthus. 

– Folk begynner å få øynene opp for dette og jeg tror vi bare er i startgropen. Med de nye automatiske strømmålerne vil vi etter hvert se ytterligere muligheter for kontrollert strømbruk. Jeg tror de nye automatiske strømmålerne blir en suksess, spesielt i kombinasjon med styringssystemer som jeg jobber med, forteller Adolfsen.
Myndighetenes initiativ for å støtte energieffektivitet gjør det mulig for forbrukeren å være mer aktiv i styringen av strømforbruket. Effektiv kommunikasjon mellom måleren, energinettet og kunden er viktig for å kunne levere smartere energiløsninger til sluttkunden.
– Vi ser at forbrukerne stadig bruker mer lys og har flere duppedingser i hjemmet. Med nye styringssystem kan vi bestemme hvilke lys som skal slås på når vi kommer hjem fra jobb. Vi kan varme opp hjemmet eller hytta på forhånd, bestemme hvilke lys som skal være påslått til enhver tid, og sjekke om vi husket å slå av lys eller varme i hjemmet vårt, fra bussen, kontoret eller stranden, forklarer han. 
– Om man har en el-bil kan det være gunstig å lade denne når strømmen er billigst, og jeg tror vi vil se mer at slike fremtidsrettet styringssystem. På den måten kan man også hente ut effekten av strømforbruket, forklarer Adolfsen.
– Det er en økende interesse for å installere styringssystem, og i fremtiden tror jeg vi vil få mange flere duppedingser som kommuniserer med de automatiske strømmålerne, noe som gir ytterligere muligheter for kontrollert og redusert forbruk. 

Tilrettelegger

Helgeland Kraft har ansvaret for å installere de nye strømmålerne som blant annet er tilrettelagt for plusskunder og såkalte smarthus.
– De nye målerne har et HAN-uttak for smarthus-løsninger og eksterne skjermer. Vi som nettselskap pålegger ingen kunder å ta i bruk utstyr for styringssystem, men vi vet at noen har interesse for dette. Dette er det lagt til rette for, sier nettsjef, Frode Dorp. 
En plusskunde er en kunde som produserer strøm til eget forbruk, og leverer et eventuelt overskudd av produksjonen inn på strømnettet. For eksempel om man har installert solcellepanel.
– De nye strømmålerne er fulle av muligheter som vi legger til rette for. Så er det opp til kundene om de ønsker å bruke dem til mer enn strømmåling.  

 

Fordelene med AMS

· Kundene slipper å lese av og sende inn måleravlesning og får en mer presis regning.

· Kundene får bedre oversikt over sitt strømforbruk.

· Alt er tilrettelagt fra nettselskapets side for at kunder som ønsker det kan bli plusskunde ved f.eks. solcellepanel.

· I fremtiden vil måleren gi nettselskapene mulighet til å oppdage strømbrudd raskere og med mer nøyaktig lokalisering.

· I fremtiden vil det bli lettere å oppdage og registrere jordfeil, og overvåke spenningskvaliteten.

· Nettselskapene får bedre oversikt over hvor det er behov for forsterkninger i strømnettet, og kan planlegge vedlikehold og investeringer mer effektivt. Slike besparelser kommer oss alle til gode i form av lavere nettleie.