Satser enda sterkere på bedriftsmarkedet

– For å lykkes i en stadig sterkere konkurranse er vi avhengige av et konkurransedyktig næringsliv på Helgeland. 

Dette sier Lars-Andreas Østvik, som går over fra stillingen som energirådgiver til leder for bedriftssalg og skal lede Helgeland Krafts spissede satsing mot bedriftsmarkedet.

– Både innenfor privatmarked og bedriftsmarked har vi hele landet som marked, men Helgeland er og vil være vårt primærmarked. For oss er det viktig å være en attraktiv tilbyder av både produkt og tjenester her, sier Østvik.

– Konkurransen blir stadig hardere, både i vår bransje og innen andre deler av næringslivet. Så både for oss og resten av næringslivet på Helgeland er det avgjørende at vi finner gode løsninger som gjør oss konkurransedyktige, sier Lars-Andreas Østvik.

– Vi må utvikle gode produkter med fokus på gode digitale tjenester, og vi må finne frem til gode energiløsninger for næringslivet, sier Østvik.

I tillegg til at Østvik blir leder for bedriftssalg, styrker Helgeland Kraft seg på dette feltet ved å ansette Lilliann Sørensen, som har vært trainee hos Helgeland Kraft siden 17. august i fjor, som bedriftsrådgiver. 

– Den aller viktigste oppgaven blir å forstå kundenes behov.  Så noe av det første jeg skal ta gjøre er å skaffe meg oversikt hva kundene ønsker av oss, både i forhold til oppfølging, priser og produkter, sier Lilliann Sørensen.

Markedssjef hos Helgeland Kraft, Arild Markussen, påpeker at med økt konkurranse fra andre strømleverandører, er det strategisk viktig for Helgeland Kraft å styrke satsingen mot bedriftsmarkedet.

 

Gode og konkurransedyktige produkter til næringslivet er viktig for både Helgeland Kraft og næringslivet på Helgeland, understreker kraftselskapets nye leder for bedriftssalg, Lars-Andreas Østvik.

 

På dagen ett år etter at Lilliann Sørensen begynte som trainee hos Helgeland Kraft, begynner hun i fast jobb som bedriftsrådgiver.