Reetablerer friske laksestammer

– Vi mottar rogn fra ulike laksestammer som legges i klekkesylindere. Denne småtassen er ganske nyklekket og har fremdeles plommesekken hengende på magen, sier Helgeland Krafts stamfiskanlegg i Leirfjord, Tor-Erik Pedersen.


I enkelte konsesjoner for kraftverksutbygging er det krav om utsetting av fisk i elver som et mulig tiltak for mulige miljøkonsekvenser.  

Utsetting av yngel og smolt er et ledd i arbeidet med å få reetablert friske laksestammer i elver og vassdrag. 

En million fisk

Før utsetting blir rogn tatt ut av genbanken på Bjerka og transportert til kultiveringsanlegget i Leirfjord.  

Leirfjord kultiveringsanlegg mottar rogna i slutten av november og tar vare på den helt til den blir yngel og smolt. Deretter overtar Statkraft laksen og sørger for at riktig laksestamme blir satt ut i riktig elv. MON (Mosjøen og omegn næringsselskap) sørger for utsetting av fisk i Fusta og i Halsan og Hestdalselva.

Det er Veterinærinstituttet som på vegne av miljødirektoratet har prosjektledelsen på hele reetableringsarbeidet.

– Når yngel settes ut fordeles den utover et større område for å unngå for mye fisk på ett område. Dette er fordi yngelen er svært territorial og da kan det vel bli knapphet på mat til alle. Smolten blir satt ut samlet i de forskjellige vassdrag og starter utvandringen til havet etter kort tid i elva.
I 2017 sendes 100.000 smolt til Vefsna. 16.000 til Fusta og Drevja samt 3.000 til Halsan og Hestdalselva. I tillegg ca 600 000 yngel. Til sammen har de litt over én million fisk i anlegget.
– Her har vi det travlest fra februar under rognklekkinga og utover sommeren/ høsten når fisken settes ut i elvene.
Det er viktig at rett laksestamme blir satt ut i rett elv da hver laksestamme har unike genetiske egenskaper for å tilpasse seg akkurat den elva, sier Pedersen.
Undersøkelser viser at cirka ti prosent svømmer feil. 
– Vi fargemerker rogna når det ikke er så lang tid før de skal klekke.  Denne fargen trenger inn i øresteinen(otolitten) på fisken. Slik kan man vite at laksen kommer fra oss i Leirfjorden.  
I fjor høst ble det utført et prøvefiske i Vefsna der det viste seg at 70-80 prosent av laksen kom fra anlegget i Leirfjord.


Klare til utvandring

Fasen frem til fisken er ett gram regnes som kritisk.
– Det viktigste er å sørge for god tilgang på vann. Om det stopper opp så dør de, forklarer han.
– Vi setter fisken inn i kar, og cirka én måned etter klekkingen begynner foringen. Her er det småtasser ser du, sier Pedersen og viser frem tusenvis av små sprellende fisk.
I avløpet måles andel oksygen i vannet, og noen ganger må det tilsettes litt ekstra.
Pedersen stikker fingeren i vannet og snurrer den rundt i en sirkel. 
– 12,4 grader, sier han. 
– Fiskene fordobler vekta på en måned i denne temperaturen. Om vinteren har karene cirka 1-2 grader, og om sommeren kan det bli opptil 18- 20 grader, men det er ikke gunstig for fisken at det blir stort varmere enn det.


Yngelen tilpasses et liv i sjøen i en prosess som heter smoltifisering.
For at deler av yngelen skal rekke å bli smolt før utsetting, eller utvandringsferdig stadium, legges deler av rognpartiet på varmere vann.
– De som ligger i varmtvann klekker i februar og de som ligger i kaldtvann klekker i mai. Det er viktig å få utsetting på riktig tidspunkt. Om det tar for lang tid vil laksen desmoltifiseres og laksen vil ikke utvandre slik den skal.

Et givende arbeid

Fra karene pumpes fisken ut til bilene, kjøres til elvene og pumpes ut igjen.
– Fisken er jo litt sjokkert når den blir pumpet i bil. De er nok litt desorientert og ligger og lurer litt før de finner sin plass i elva.
Han sorterer fisken ved å røre litt på karet slik at de minste fiskene svømmer ut av rillene. De minste blir værende og de største blir flyttet til større kar.  

Pedersen trives veldig godt i jobben og har ikke hatt sykefravær en eneste dag siden han begynte.
– Det er givende og et viktig arbeid å sørge for at elvene er friske. Det er en veldig god arbeidsplass.
 

 

 

FAKTA: Helgeland Kraft samarbeider med Miljødirektoratet og Statkraft for å legge et grunnlag for naturlig rekruttering og naturlig fiskestamme i vassdragene.

I 2008 kjøpte Helgeland Kraft et røyeanlegg i Leirfjord og etablerte et settefiskanlegg med tanke på reetablering av lokale elver etter at disse ble behandlet med rotenon.