På lag med kultur og idrett

Denne høsten er det mange lag og foreninger som strekker seg langt for å kunne gi et aktivitetstilbud til barn og unge.

Vi i Helgeland Kraft ønsker å løfte fram disse, og til det trenger vi din hjelp.

Vi ønsker å gi et ekstra bidrag til noen av de som nå jobber hardt for å holde aktivitetene til barn og unge i gang. Det kan være lag, foreninger, kulturaktiviteter eller andre som gjør det lille ekstra for våre unge håpefulle. Gjennom avisene Helgelendingen, Helgelands Blad, Brønnøysund Avis og Rana Blad vil vi i Helgeland Kraft oppfordre alle til å nominere aktører som kan ha behov for støtte i disse tider. Kriteriet er at midlene skal gå til aktiviteter for barn og ungdom innen kultur eller idrett.
I hver av de fire regionene vil det stemmes frem to vinnere; én innen kultur og én innen idrett.

Hver av disse vil motta 25.000 kroner til videre drift og utvikling av aktiviteten.

Følg denne lenken for å nominere din kandidat!

Nominasjonsperioden varer til og med 12. oktober 2020. Etter det vil folket på Helgeland stemme frem sine vinnere.