Overvåker vannkraft med drone

Helgeland Kraft Vannkraft skal ta i bruk droner for å avlaste noen av oppgavene som i dag utføres med kostnadskrevende helikopter og tidkrevende befaring til fots.


– Det er stadig flere i kraftbransjen som ønsker å benytte moderne teknologi som kan gjøre arbeidshverdagen lettere og gi bedre HMS for de ansatte, forteller ansvarlig i Helgeland Kraft Vannkraft, Terje Karstensen.
– Dette er et initiativ fra konserndirektør Vannkraft, Torkil Nersund som er veldig fremoverlent med tanke på å ta i bruk ny teknologi og som har et ønske om å utrede bruk av drone.

Et supplement

De ansatte i Helgeland Kraft må ofte på oppdrag i utfordrende områder. På enkelte steder må de bruke kostnadskrevende helikopter.  
– De ansatte har tatt initiativet godt imot og synes dette virker gøy. Men, vi gjør det først og fremst for å spare penger og for å bedre de ansattes sikkerhet i felt.

– I første omgang prøver vi dette ut i Helgeland Kraft Vannkraft, men jeg ser for meg at det sikkert kan bli aktuelt for Helgeland Kraft Nett også, forteller Karstensen.
En drone har begrensninger i forhold til vær og vind, og vil derfor være et supplement til tradisjonell arbeidsmetode.
– Når det oppstår en feil skyldes dette ofte dårlig vær, og da vil vi ikke kunne bruke dronen, men den kan brukes til mye annet. Man kan blant annet undersøke skredutsatte områder som her ved Andåsfossen kraftverk, sier han og peker oppover de bratte fjellveggene. 

Nye, digitale muligheter

Helgeland Kraft Vannkrafts ansatte vil i første omgang operere som RO1-operatør. Dette gir dem anledning i å fly mindre droner med en maksfart på 60 knop. Alle operasjoner må skje innen synsrekkevidde og dronen må være innenfor en makshøyde på 120 meter. Etter hvert kan det bli aktuelt å kurse enkelte ansatte som RO2-operatører som gir mulighet til å fly drone utenfor visuell synsrekkevidde.
– Dette gir oss gode muligheter for å filme, ta foto og lage 3D-modeller av terreng og bygninger. Andre aktører i bransjen, både nett- og produksjonsaktører, har gitt positive tilbakemeldinger på bruk.  De er svært enkle i bruk og de fleste har systemer for å unngå kollisjoner og for sikker navigering «hjem».
Helgeland Kraft Vannkraft planlegger å bruke dronen for fotodokumentasjon da dette er særlig nyttig på prosjekt for bildedokumentasjon mot offentlige aktører som NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og Fylkesmannen i Nordland, og oversiktsbilder før og etter et inngrep/arbeid.
Dronen kan også brukes til å lage en 3D-modell av terrenget. Dette gir høy detaljeringsgrad og nøyaktighet, og gir et digitalisert underlag ved utarbeidelse av nye planer.
– Vi har mange oppdrag som består av inspeksjoner, befaringer og tilsyn ved bekkeinntak, dammer, bygg, inspeksjoner av minstevannslipp ved nye kraftverk. Vi vil også undersøke flom i vassdrag, skredområder i forbindelse med rassikring av fjell, overvåkning av vassdrag og erosjon.
– NVE setter rammer for vår drift og de kommer ofte hit på tilsyn. Da må de reise fra andre deler av landet og ha overnattinger på hotell samt reise ut i terrenget. Dette er selvsagt kostbart. Nå kan vi i teorien filme fra dronen, og ta inspektørene med på digital befaring av området via kommunikasjonsverktøy som Skype. 

Effektiviserer

– De ansatte synes dette er gøy, men bakgrunnen er selvsagt at det skal være hensiktsmessig og lønnsomt. Resultatet skal bli en mer effektiv drift.