Har satt det grønne skiftet på dagsorden

Leirfjord kommune har kjøpt opprinnelsesgarantier fra Øvre Forsland.


– Vi har et mål om at Leirfjord kommune skal være så miljøvennlig som mulig. Det er mye snakk om det grønne skiftet, og da må vi ta de grepene vi kan for å nå målet, sier ordfører i Leirfjord kommune, Ivan Haugland.  

Arkitektur og bærekraft

– Vi har satt det grønne skiftet på dagsorden. Vi må bidra til å legge til rette for fremtidige generasjoner og da må kommunen gå foran som et godt eksempel. Derfor har vi kjøpt opprinnelsesgarantier fra Øvre Forsland kraftverk. 

Vannkraftverket har blitt omtalt som både Norges og verdens vakreste vannkraftanlegg og gikk til topps i Architizers 2016 Awards i New York under kategorien arkitektur og bærekraft.
 
– Jeg er stolt av bygget. Det er veldig artig at det har fått internasjonal oppmerksomhet. Jeg synes kraftverket, med dens arkitektoniske utforming er helt fantastisk.   

Øvre Forsland kraftverk produserer 33 GWh, noe som tilsvarer strømforsyningen til 1700 husstander. Kraftverket utnytter de tilgjengelige vannressursene i vassdraget, men under utbyggingen har det vært tilrettelagt for økt friluftsliv gjennom veibygging og flotte rasteplasser.

Et viktig signal

– Vi har et pågående prosjekt i samarbeid med Helgeland Museum, Alcoa, Helgeland Kraft og Bilfinger som sammen skal legge til rette for allmennheten slik at man kan se hvor man henter kraften. I Leirfjord kommune har vi vannkraft og et kraftlag som vektlegger skånsom utbygging. Jeg mener at alle kunne blitt litt flinkere til å tenke på miljøet, og kjøp av opprinnelsesgarantier er et viktig signal om at Leirfjord kommune har det grønne skiftet på dagsorden.