Moderne og miljøtilpasset strømproduksjon

Helgeland Kraft har startet salg av opprinnelsesgarantier fra Norges vakreste vannkraftanlegg, Øvre Forsland. Først ute er vaskerikonsernet Breeze AS fra Bodø.


For oss er dette et viktig steg i vår satsing med å bli det første økovaskeriet i Norge. Det handler rett og slett om at vi skal være grønn, sier administrerende driektør ved Breeze AS, Elisabeth Tindre.

Første kunde
Breeze AS er den første kunden som kjøper opprinnelsesgarantier fra Øvre Forsland.

– Dette er jo Norges vakreste, om ikke verdens vakreste, vannkraftanlegg. At det er gjort så små inngrep som mulig i naturen på vei oppover til Øvre Forsland og rundt byggingen av vannkraftanlegget, i kombinasjon med vakker utforming, hvor man produserer strøm ved å utnytte naturressursene, passer både våre tanker og ideologi i vår miljøsatsing, sier Tindre.

Hun ble tipset om muligheten til å kjøpe opprinnelsesgarantier av en av hennes samarbeidspartnere innenfor miljøområdet.  

– Kraftbransjen kunne nok selv ha blitt enda flinkere til å formidle ut til sine kunder om muligheten for dette. Det er rett og slett en ære for oss å få lov til å være den første kunden som har kjøpt opprinnelsesgarantier fra dette fantastiske vannkraftverket.  

Breeze AS sin strategi er å bli Norges første økovaskeri og vil bruke opprinnelsesgarantien i et ledd i sin miljøsatsing fremover.  

Gode samarbeidspartnere
Tindre var på besøk ved Øvre Forsland kraftverk i forbindelse med kjøpet, og ble svært imponert over det hun fikk se.

– Det var helt fantastisk! Det var et imponerende kraftverk og et flott visningslokale. Jeg ble godt mottatt da jeg kom, og fikk presentert et veldig profesjonelt opplegg fra Helgeland Kraft og Kinect Energy Group, sier hun.

Hun mener både private og næringsaktører har et miljøansvar.

– Vi valgte å kjøpe opprinnelsesgaranti fra Øvre Forsland fordi vi er et nord-norsk selskap og vi handler mest mulig lokalt. Vi trenger gode samarbeidspartnere her i nord. Vi har rent vann og ren luft, og det er vårt felles ansvar å ta vare på det.

Et viktig signal
Produksjonssjef i Helgeland Kraft, Torkil Nersund, er svært fornøyd med at sluttkundene verdsetter de miljøprioriteringene man har gjort under utbyggingen av Øvre Forsland.

– I dag er det slik at all elektrisk kraft i utgangspunktet har samme pris, uavhengig av kilde og miljøpåvirkning. Opprinnelsesgarantier er frivillig for kunden å kjøpe, men gir kundene en mulighet til å gi signaler om hvordan man ønsker at kraftproduksjonen skal være i fremtidens fornybarsamfunn.

– Vi synes det er svært positivt at markedet responderer på denne måten. Vi er svært opptatt av at vi skal ta vårt ansvar å bygge ut så skånsomt som mulig. Avtalen med Breeze viser at også næringslivet er opptatt av at vi forvalter våre naturverdier forsvarlig og med stor respekt. Det er ekstra artig at vår første kunde er en aktør fra vår egen region, avslutter Nersund.
Opprinnelsesgaranti
Opprinnelsesgaranti er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde.
Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft.
Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.
En opprinnelsesgaranti tilsvarer 1 MWh produsert elektrisitet.
Kilde: NVE.no