Et valg for miljøet

Helgeland Kraft har solgt opprinnelsesgarantier til næringslivet som ønsker å fronte en miljøvennlig og grønn profil. Nå er opprinnelsesgarantiene gjort tilgjengelige for private husholdninger.


Opprinnelsesgaranti er en garanti på at det blir produsert like mye fornybar energi som man forbruker. 

– Nå vil våre privatkunder få mulighet til å påvirke andelen fornybar energi som sendes gjennom norsk strømnett. Når forbrukerne tar et aktivt valg i kampen for et bedre miljø bidrar dette til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Dette kan gjøre det lønnsomt å satse på fornybar energiproduksjon, sier markedssjef ved Helgeland Kraft, Arild Markussen. 

Miljøsatsing

Vaskerikonsernet Breeze AS fra Bodø var den første kunden som kjøpte opprinnelsesgarantier fra Øvre Forsland.

– Dette er jo Norges vakreste, om ikke verdens vakreste, vannkraftanlegg. At det er gjort så små inngrep som mulig i naturen på vei oppover til Øvre Forsland og rundt byggingen av vannkraftanlegget, i kombinasjon med vakker utforming, hvor man produserer strøm ved å utnytte naturressursene, passer både våre tanker og ideologi i vår miljøsatsing, sier administrerende direktør ved Breeze AS, Elisabeth Tindre. 
Breeze AS sin strategi er å bli Norges første økovaskeri og vil bruke opprinnelsesgarantien i et ledd i sin miljøsatsing fremover.

– Vi valgte å kjøpe opprinnelsesgaranti fra Øvre Forsland fordi vi er et nord-norsk selskap og vi handler mest mulig lokalt. Vi trenger gode samarbeidspartnere her i nord. Vi har rent vann og ren luft, og det er vårt felles ansvar å ta vare på det, sier Tindre.

Beholder fornybar energi 

I 2016 besto varedeklarasjonen i strømnettet av 64 prosent fossil varmekraft, 24 prosent kjernekraft og bare 12 prosent fornybar energi.  
Samtidig hadde Norge en samlet produksjon på 149,5 TWh hvor 146,3 TWh var produsert på fornybar energi.  

– 98 prosent av den norske kraftproduksjonen er fornybar, men samtidig blir det solgt opprinnelsesgaranti ut av landet og det fører til at varedeklarasjonen i strømnettet får den ovennevnte miksen. 

Helgeland Kraft tilbyr opprinnelsesgaranti fra blant annet kraftverket i Øvre Forsland som av flere medier er omtalt som verdens vakreste vannkraftverk.
­


Lar forbrukerne velge

Både private og næringsaktører har et miljøansvar. Regionen Helgeland er prisgitt rent vann og luft, og ansvaret for å ivareta dette er felles.

Helgeland Kraft er glade for at sluttkundene verdsetter de miljøprioriteringene de har tatt under utbygging av for eksempel Øvre Forsland.

I utgangspunktet har elektrisk strøm samme pris, uavhengig av kilde og miljøpåvirkning. Det er frivillig for kundene å kjøpe opprinnelsesgarantier, men dette gir en mulighet til å sende et signal om hvordan man ønsker at kraftproduksjonen skal være i fremtidens fornybarsamfunn.
Opprinnelsesgarantier er en felles ordning som EU innførte allerede i 2001 for å gi forbrukerne et valg.

– Helgeland Kraft er glad for mottakelsen i markedet og er sitt ansvar bevisst når det kommer til skånsom utbygging. Vi har solgt opprinnelsesgarantier fra Norges vakreste vannkraftanlegg, Øvre Forsland. Salgene tilrettelegger for videre satsing på moderne og miljøtilpasset strømproduksjon. Vi synes det er gledelig at avtalene med næringsaktører som Mo Fjernvarme, Kvarøy Fiskeoppdrett, Vinje Transport og Leirfjord kommune viser at de er opptatt av at Helgeland Kraft forvalter naturverdiene forsvarlig og med stor respekt.

Opprinnelsesgaranti

Opprinnelsesgaranti er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon. En opprinnelsesgaranti tilsvarer 1 MWh produsert elektrisitet.

Kilde: NVE.no