Flere vakre kraftverk nærmer seg vannfylling

Helgeland Kraft jobber for tiden med fem nye vannkraftverk i henholdsvis Rødøy, Vassenden og Tosbotn.


Tosenanleggene

På Tverråa kraftverk er det planlagt vakre fasader i glass og kebony. Anlegget har en forventet produksjon på 16 GWh, noe som tilsvarer forbruket til cirka 800 husstander. 

– Her er kraftstasjonen nesten ferdig og nå pågår arbeider med dammen. Når dammene ferdig kan vi fortsette med inntaket, betongproppen og rørgaten, forteller prosjektleder i Helgeland Kraft, Ole-Johan Bogfjellmo. 

Tverråa kraftverk ferdigstilles mars 2018.


På Storelva kraftverk jobbes det nå med innvendig montering.   


– Utvendig pågår rørlegging og bygging av dam i Kromåa. Deretter går det slag i slag med dam og inntak i Storelva og sluttføring av rørgate og kraftstasjon, sier Bogfjellmo. 


Anlegget skal stå klart til produksjon oktober 2018.

Kraftverket får en spennende platekledd fasade og vil produsere 22 GWh per år.

Tosdalen kraftverk, Leiråa kraftverk og Bjørnstokk er allerede ferdigstilt og i full produksjon.


– Der jobber vi nå med uteområdene ved stasjonene og tilkomstveiene slik at det blir fint og flott, sier Bogfjellmo. 

 

Vassenden kraftverk

Vassende kraftverk er et kraftverk i fjell med en fallhøyde på 410 meter. Anlegget er planlagt å ha en årsproduksjon på 37 GWh. Det tilsvarer det årlige forbruket til 1900 husstander eller full opplading av en klassisk elbil, cirka én million ganger. 
– Så langt har vi lagt høyspentkabler, startet riggingen og begynt arbeidet på overføringstunellen på fjellet der vannet ledes fra Sørelva til Hansfinnvatnet, hvor det renner naturlig ned til Nordelva og videre gjennom hovedtunnelen ned til kraftstasjonen. Arbeidet på hovedtunnelen er også startet.

 

Det er planlagt oppstart av produksjon første kvartal 2019, og hele anlegget skal stå klart 1. august 2019.

– Det spesielle med prosjektet er at det bygges veiløst, noe som betyr at vi er avhengige av å bruke flåter, båt og helikopter, dette gjør at vi er avhengige av å ha været på vår side for å sikre framdrift i prosjektet.

Smibelg og Storåvatn

Byggingen av Smibelg og Storåvatn kraftverk startet våren 2015 og er planlagt ferdig høsten 2019.
– Vi har totalt 150 arbeidere fordelt på de to anleggene, sier produksjonssjef ved Helgeland Kraft, Torkil Nersund.
 
Smibelg kraftstasjon vil få en årlig kraftproduksjon på 115 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til 5750 husstander.
Kraftverkene har til sammen 27 km ned tunnel, fem magasiner, fire bekkeinntak, samt Vakkerjordvatn pumpestasjon. Kraftverkene bygges ut i regi av selskapet Smisto kraft AS, som er et felleseid selskap med Helgeland Kraft AS og Salten kraftsamband Produksjon AS på eiersiden.