Ny, vakker vannkraft

De nye kraftverkene Leiråa, Bjørnstokk, Tverråa, Storelva og Tosdalen er viktige bidragsytere for produksjon av fornybar energi på Helgeland.


– Etter nærmere ti års utredning kunne vi endelig starte utbyggingen i mai 2014. Dette er et stort og omfattende prosjekt, og det har vært både interessant og lærerikt å ta del i det, sier prosjektleder Ole Johan Bogfjellmo.  

Med seg i teamet har han byggeleder og ansvarlig for det elektromekaniske på vannkraftverkene, Thomas Olufsen, byggeleder for bygg og anlegg, Ronny Thomasli, kontrollingeniør for anlegg og hms-koordinator Tor-Arne Fjelldalselv, kontrollingeniør for bygg og rør, Jørn Jacobsen, og byggeleder for lavspent, VVS og vannmåling, Karl Ivar Øverleir.  

Følger miljøkrav

Tosdalen vannkraftverk er trukket inn i fjellet. De øvrige vannkraftverkene har fått fasader av vedlikeholdsfrie og miljøvennlige materialer av god kvalitet. 

Det er lagt vekt på å gi vannkraftverkene en spennende og spektakulær arkitektonisk utforming inspirert av den vakre naturen. Dette er med på å gjøre vannkraftverkene til en naturlig attraksjon.
I Tosdalen har Helgeland Kraft etablert en god grusvei med fiskeplass tilrettelagt for funksjonshemmede, benkeplasser og kantsteiner langs veien for å legge til rette for bruk av områdene. 

– I Tosdalen er det en fin vei langs Lesselva til Tosdalen. Veien er avstengt for alminnelig trafikk, men man kan parkere utenfor og gå eller sykle innover dalen, forteller Bogfjellmo.
Mellom Leiråa og Bjørnstokk skal det etableres en parkeringsplass i Masterdalen med naturlig inngang til den vakre nasjonalparken Lomsdal/Visten.

–Hvert vassdrag/kraftverk har sin egen miljøplan, i samråd med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og våre entreprenører, følger vi opp at disse planen blir fulgt.  

Det er regulert anleggsgrenser for hvor Helgeland Kraft får gjøre inngrep. På fjellområdene er disse arealene begrenset til å være minst mulig. Inngrepene gjøres så skånsomt som mulig og når arbeidene er ferdig dekkes terrenget med stedlige masser slik at etter noen år er den naturlige vegetasjonen tilbake.  Det foreligger også krav til minstevannføring i elvene for å unngå at disse tørrlegges. Kravet til minstevannføring er større om sommeren enn vinteren. Dette varierer litt fra vassdrag til vassdrag men typisk ca 70-100 liter/sekund på vinteren og ca 220-300 liter/sekund om sommeren.  

Et miljøvennlig blikkfang

Utbyggingen er også viktig for næringslivet i lokalsamfunnet.
Strømtilførselen til jordbruket og hjørnesteinsbedriften Marine Harvest blir mer stabil. Den nye vannforsyningen gjennom kraftverkstunnelen til Marine Harvest sitt smoltanlegg på Borkamoen er også blitt jevnere, noe som kan gi muligheter for utvidelse av anleggene.
– Vannet vi bruker for å lage strøm av på Leiråa vannkraftverk går igjennom en tunnel på 2,7 km. Tunneler har en konstant temperatur på 5-6 grader hele året. Dette medfører at vannet på vinterhalvåret oppvarmes i tunnelen fra 0 (i magasinet) til 3 grader og på sommerhalvåret avkjølt fra 16-20  til 12-14 grader. Dette medfører at Marine Harvest slipper å bruke energi på oppvarming av vatnet på vinteren og avkjøling på sommeren. Dette vannet tas ut i kraftverket i eget rør som går direkte til Marine Harvest sitt smoltanlegg. Disse installasjonene er etablert i samarbeid med og ihht. avtale med Marine Harvest, sier Bogfjellmo.

I gamle dager ble vannkraftverkene bygget som firkantede, lukkede betongklosser.
Vi har lagt vekt på arkitektonisk utforming med vinduer slik at man kan se hvordan det ser ut innvendig i kraftverkene.
– Det blir grønt rundt anlegget etterhvert. Da blir vannkraftverkene et blikkfang. Jeg er glad for å ha fått lov til å være med på disse prosjektene. Det har vært veldig artig og spesielt bra når man er så fornøyd med resultatet, sier Tor-Arne Fjelldalselv. 

Til tider har det vært opptil 160 arbeidere i sving samtidig.
– Prosjektet har pågått over 5 år og vi tar med oss mange opplevelser. Ikke alt har gått som planlagt, men vi har klart å holde fokus på den jobben vi skulle gjøre. Det var blant annet veldig energikrevende da vi drev sikring etter et ras i 2016, og det er på en måte fint å se at teamet takler de utfordrende hendelsene. Alt i alt synes jeg tiden har gått veldig fort, og det er vel et tegn på at vi har hatt det gøy på jobb. 

Tosenanleggene har fått lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for sine spektakulære utforminger, og omtalt på flere av verdens største nettsteder for moderne arkitektur. Dette på bakgrunn av anleggenes utforming i kombinasjon med vakker natur.