Modernisering og statlige avgifter øker nettleia

I 2016 investerte Helgeland Kraft 190 millioner kroner i nettet for å redusere risikoen for strømbrudd ved høststorm og uvær. I årene som kommer skal de nye AMS-målerne på plass i alle hjem. Dette i kombinasjon med en del lovpålagte investeringer fører til at nettleia får en mindre økning fra og med nyttår.

– Nettleien skal opp cirka 4,7 prosent. Mye skyldes en økning på Statnetts «sentralnett» hvor vi får en prisøkning på 20 prosent, forteller nettsjef, Frode Valla.

For en kunde med et forbruk på 20 000 kWh øker nettleien til Helgeland Kraft med 425 kroner i 2017. Av de 425 kronene er 213 kroner økte statlige avgifter og økning av leie på Statnetts sentralnett.

– Det kan være greit å merke seg at forbruksavgiften har økt med nesten 40 prosent siden regjeringen Solberg overtok. I overkant av 30 prosent av nettleien er statlige avgifter, sier Valla.

Helgeland Kraft har investert mye i oppgradering av nettet, i tillegg til å bygge nytt nett i tilknytning til bygging og drift av nye kraftstasjoner.

– Vi merker allerede mye mindre strømutfall ved storm og uvær på grunn av skogryddingen og oppgraderingen vi har gjort så langt. Helgeland er et utfordrende område å drive strømnett i. Oppgraderingen av nettet er helt nødvendig for at Helgeland skal ha en god og stabil strømforsyning. Vi skal også ivareta utfordringene med ekstremvær i fremtiden, sier Valla.

– Vår neste, store investering er å få på plass de nye automatiske strømmålerne, samt en felles innsamling av strømmålerverdier for nettselskapene, i en felles Elhub(datahub). Innen 1. januar 2019 skal alle kundene ha installert automatiske målere, sier Valla.

Nye linjer og opprydding
Helgeland Kraft har investert mye i de ulike prosjektene.

– Det gjenstår et lite stykke av forbindelsen til Sør-Helgeland, som vil fullføres i løpet av 2017. Her bygger vi også master ved å bruke nyere teknologi, noe som gir både bedre levetid og enklere montasje, sier leder ved prosjektavdelingen, Magne Nordnes.  

Den gamle linjen som gikk gjennom nasjonalparken Lomsdal/Visten er revet og tatt hånd om.

– Det er vi veldig fornøyde med. Nå har vi ryddet opp etter oss og fått det godkjent av NVE og nasjonalparkforvaltningen.

I forbindelse med byggingen av de nye kraftstasjonene i Tosbotn, er det bygget en ny linje mellom Lande og Tosbotn. Denne er ferdigstilt.

– Vi har bygd en helt ny trafostasjon i Trongsundet for å sikre forsyningen til kalkbruddet og Velfjord-området. Vi har i tillegg kjøpt Bleikvassli Trafo, bygd av Statkraft. Dette var et område hvor forsyningen har vært utfordrende. Nå er trafostasjonen bygd ut slik at vi slipper en sammenblanding med Statkraft sin drift av kraftstasjonen, sier Nordnes.

Vefsnfjordspennet mellom Grytåga og Alsten er revet, og det er lagt ny sjøkabel.

– Her gjenstår det å rive spennmaster og linjebiter. Vi må rive betong og stålmaster på begge sider, så i løpet av 2017 skal vi ha fjernet alle spor etter oss.

Det er lagt ny kabel fra Tilrem stasjon til Horn for å gi Vega ny forsyning.

– Vi jobber også med å strekke opp en ekstra fase ved Tosenspennet mellom Kolsvik og Lande. Dette er for å sikre en reserve om noe skulle oppstå med de andre linjene i tillegg til at det skal fylle merkekrav satt av Luftfartstilsynet.

Året som kommer
I året som kommer skal Helgeland Kraft begynne å planlegge hvordan de skal merke alle farvannskrysninger hvor de har linjer eller kabler som går over sjø.

– Det har kommet nye krav for sikkerhet for sjøfarende. Det er også for å sikre oss slik at ikke spennene ødelegges, sier Nordnes.  

Både Langfjorden, Gullsmedvik og Korgen-området vil få en opprydding i løpet av 2017, og Nordnes håper Helgeland Kraft får fornye og forsterke forbindelsen til Vennesund og Kvaløy i Sømna-området.

 

Fakta om nettleie:
Nettleie er det du betaler for at strømmen skal transporteres frem til deg. Nettleien betales til det lokale el-selskapet.
Nettleien kundene betaler til Helgeland Kraft brukes til drift, vedlikehold og oppgradering.
Myndighetene, via Norsk Vassdrags- og energiverk, regulerer inntektene som gir grunnlag for hvordan nettleien skal beregnes.
Private husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt moms på nettleia.