Ingen endringer i nettleien

Helgeland Kraft vil ikke øke neste års nettleie, som er prisen man betaler for transport av kraften frem til stikkontakten din. – Dette er en gladmelding til alle våre kunder, sier nettsjef Frode Valla i Helgeland Kraft.

I følge Energi Norge må tre av fire nettkunder regne med høyere nettleie i 2018, men ikke Helgeland Kraft sine kunder på Helgeland.

– Selv med økt kostnader i Statnetts «sentralnett», har vi valgt å beholde nettleien på samme nivå som i 2017, sier Valla.

Har investert og effektivisert

Nettleien er den prisen nettkundene betaler for transport av kraft.

Strømnettet som transporterer denne kraften må driftes og vedlikeholdes for å sikre en stabil og trygg leveranse. Nettselskapene fastsetter nettleien basert på sin årlige tillatte inntekt som bestemmes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  Denne skal dekke drift, vedlikehold og investeringer i distribusjonsnettet, samt kostnader ved bruk av sentralnett og regionalnett, pluss eiendomsskatt. Som en del av nettleien krever også Helgeland Kraft inn avgifter fra staten (elavgift). Dette utgjør i dag nesten 40 prosent av strømregningen.

På Helgeland er avstandene store og terrenget er krevende.
– Vi har også hatt et aldrende strømnett og et nett som ikke har vært tilpasset utviklingen i elektrifiseringen av samfunnet. I de senere år har Helgeland Kraft investert betydelig i nettet på for å tilpasse seg dette, i tillegg stiller ny teknologi og et mer urolig klima større krav. De største investeringene er nå gjennomført og det er derfor selskapet nå kan stabilisere nettleien, sier Valla.

Her gir vi en kort forklaring på hva som ligger bak nettleien.

* De siste årene har Helgeland Kraft investert millioner i nettet for å forhindre at forbrukerne mister strømmen når høststormene og uværet inntar regionen. Store deler av nettet ble bygget på 50- og 60-tallet, og det har derfor vært nødvendig med en opprusting for å sikre innbyggerne en stabil og god strømforsyning. 

* Helgeland Krafts nettvirksomhet dekker et område fra grensen mot Nord-Trøndelag til Saltfjellet. Her finner man 8000 kilometer med strømnett bestående av linjer og kabler. Dette tilsvarer strekningen fra Norge til Japan.

* Alle kunder som er tilknyttet Helgeland Krafts nett må betale nettleie, selv om de kjøper strøm fra annen leverandør.

* Nettselskapene er regulert av myndighetene på bakgrunn av at de har monopol på strømforsyning innen sine områder. Det er NVE som til enhver tid bestemmer hvilken inntekt hvert nettselskap kan hente inn fra sine kunder. Helgeland Kraft fastsetter derfor nettleien basert på denne inntektsrammen hvert år.

* Nettleien vil variere litt fra et nettselskap til et annet. Som regel skyldes forskjellene ulike rammebetingelser som nettselskapene ikke kan endre. Eksempel på dette er topografiske og klimatiske forhold som kan påvirke kostnadene.
Helgeland er en region med mange høye fjell, et rikt øylandskap og dype fjorder. Med en slik spredt bebyggelse koster det mer å drifte et nett enn i tettbygde strøk.

* Private husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt moms på nettleie.

* Helgeland Kraft Nett plikter i henhold til NVEs regelverk å informere sine kunder om forhold knyttet til leverandørskifte, måling, avregning osv. Kundene kan i tillegg kreve informasjon knyttet til historiske forbruksdata, men nettselskapet kan kreve kostnadsdekkende gebyrer for å fremskaffe slik informasjon. 

* Nettleieavtalen med Helgeland Kraft er knyttet til ett spesifikt målepunkt. Dersom du skal flytte må du dermed si opp avtalen i dagens målepunkt, og tegne ny avtale for det nye målepunktet. Dette gjøres enkelt på Min Side, eller på Helgeland Krafts nye app.