Tilrettelegger for veibygging

Helgeland Kraft flytter kraftlinjer på Helgeland for bygging av ny E6. Dette har resultert i korte strømutkoblinger for enkelte kunder.  

Det begynte med tilrettelegging for Veipakke E6 Nord fra Skamdalen til Saltfjellet. Arbeidet med å flytte linjer og kabler som kunne komme i veien for bygging av ny E6 startet allerede i 2013 og ble avsluttet i 2015.

Utvidet sikkerhetssone
– Her ble det gjort et omfattende arbeid, med en prislapp på til sammen 13,5 millioner kroner, sier prosjektleder Bjørn-Ove Wetjen.

Men, da entreprenør Hæhre fikk kontrakten ble det bestemt at det skulle bygges ny E6 med 90-sone på deler av strekningen. En 90-sone krever større sikkerhetssone langs veiene. Derfor er Helgeland Kraft igjen langs strekningen for å flytte ytterligere anlegg.

– For kundene kan dette kanskje virke litt rart, men vi flytter ikke anlegg som allerede har blitt flyttet, bare eksisterende anlegg som ligger for nært den planlagte sikkerhetssonen i samme område.

Dette arbeidet vil pågå frem til første kvartal 2017 og kostnadene er beregnet til cirka 2-3 millioner kroner.

Ressurskrevende
Statens Vegvesen dekker mesteparten av kostandene, men fordelskostnadene ved at det etableres nye anlegg må kraftselskapet ta på egen regning, i dette tilfelle cirka 35 prosent. 

– Resultatet er at både Helgeland Kraft og kundene våre har fått nyere anlegg. De gamle stolpene og anleggene kunne i utgangspunktet ha stått i 20 år til, men når vi allikevel måtte flytte stolpene byttet vi dem ut. I tillegg har vi fått nye transformatorkiosker og nye kabler.
Under selve arbeidet blir det en del strømutkoblinger på det gjenstående området fra Storforshei - Saltfjellet. 

– Alle abonnenter på denne strekningen har blitt berørt, men størst konsekvens har det vel vært for næringsliv som butikken på Røssvoll, kroa på Krokstrand, Polarsirkelsenteret og bønder langs strekningen som har blitt berørt av dette da strømutkoblingene har vart opptil tre timer. Vi har hatt en god dialog med de berørte partene og prøvd å varsle på forhånd. Helgeland Kraft har selv utført jobben, noe som har krevd store ressurser.

– Dette har gått på bekostning av andre prosjekt, men vi vil ta tak i dem så snart dette prosjektet er fullført.

Arbeidet med å tilrettelegge for bygging av ny europavei foregår også på E6 Sør.
– Der startet vi  i begynnelsen av 2016 og arbeidet vil fortsette ut i neste år.